Poprzednia

ⓘ Filozofia
                                               

Filozofia

Filozofia – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.

                                               

Gnostycyzm

Gnostycyzm – doktryny i ruchy religijne powstające od I w.p.n.e do II w. na wschodzie cesarstwa rzymskiego, gł. w Syrii i Egipcie, dualistyczne, łączące chrześcijaństwa i pogańskie wierzenia religijne. Ruchy gnostyckie miały ogromny wpływ już od I wieku na rozwój chrześcijańskiego pisarstwa, na czele z powstaniem Listów Apostolskich włączonych do kanonu Pisma Świętego. Starochrześcijańskie pisarstwo apologetyczne w dużej mierze występowało przeciwko naukom gnostycyzmu i praktykom jego wyznawców. Około VI wieku ruchy gnostyckie zostały wchłonięte przez szerzący się manicheizm. Najważniejsza ...

                                               

Homaranizm

Homaranizm – idea Ludwika Zamenhofa mająca doprowadzić do porozumienia ludzi wszystkich języków i wyznań na zasadzie wzajemnego braterstwa, równości i sprawiedliwości. Pierwszym wariantem tej myśli był hilelizm nazwa utworzona od imienia znanego z wyrozumiałości starożytnego rabina Hillela omówiony w broszurze pod tym tytułem z 1901 r. Początkowo pomyślany jako próba zreformowania judaizmu wzbudził zainteresowanie jedynie carskiej tajnej policji. W dziele "Dogmaty hilelizmu” z 1906 r. przybrał postać powszechnego braterstwa między ludźmi, ostatecznie twórca zmienił nazwę na homaranizm dla ...

                                               

Kantyzm

Kantyzm - filozofia niemieckiego filozofa Immanuela Kanta. Kant poddał dotychczasowe osiągnięcia filozofii przeglądowi oraz krytycznej ocenie. Podejście takie nazywał idealizmem transcendentalnym krytycznym. Polegało ono na badaniu elementarnych warunków, jakie muszą być spełnione, aby możliwe było przeprowadzanie jakichkolwiek innych badań. Największym jego dokonaniem była rewizja dotychczasowych koncepcji w dziedzinie epistemologii. Na potrzeby formułowania swojej koncepcji Kant został zmuszony od podstaw wypracować swój język filozoficzny. Za podstawę przyjął brak jakichkolwiek wstępnyc ...

                                               

Kawiarnia filozoficzna

Kawiarnia filozoficzna, fr. Café philosophique – filozoficzne forum dyskusyjne zorganizowane po raz pierwszy przez Marca Sauteta 13 grudnia 1992 roku w Cafe des Phares na Placu Bastylii w Paryżu.

                                               

Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna

Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna – międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z uczestniczących w niej krajów. Po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku w Bułgarii. W latach 1997 i 2005 Olimpiady odbywały się w Warszawie.

                                               

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Filozoficzna – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu filozofii, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.

                                               

Szczęście (zjawisko)

Szczęście – zjawisko, które definiuje doświadczenie szczególnie pozytywnych, negatywnych lub nieprawdopodobnych zdarzeń. Naturalistyczna interpretacja jest taka, że pozytywne i negatywne zdarzenia zdarzają się przez cały czas w życiu człowieka, zarówno z powodu losowych, jak i nielosowych, naturalnych i sztucznych procesów, oraz, że nawet nieprawdopodobne zdarzenia mogą zdarzyć się przypadkowo. W tym ujęciu bycie "szczęśliwym” lub "pechowym” jest po prostu opisową etykietą, która wskazuje na pozytywność, negatywność lub nieprawdopodobieństwo zdarzenia. Nadprzyrodzone interpretacje szczęści ...

                                               

Światowy Dzień Filozofii

Światowy Dzień Filozofii – coroczne święto z inicjatywy UNESCO, obchodzone w trzeci czwartek listopada. Pierwszy Dzień Filozofii obchodzono w dniu 21 listopada 2002 roku w ramach wewnętrznych postanowień UNESCO. W 2005 roku na Konferencji Generalnej w Paryżu 33. sesja, oficjalnie ogłoszono trzeci czwartek listopada "Światowym Dniem Filozofii". Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filozofii i zachęcenie społeczeństwa zwłaszcza młodzieży do zainteresowania się filozofią. Mają również zachęcić do krytycznego myślenia i debaty filozoficznej nad problemami współczesnego świata oraz poprawić ...

Użytkownicy również szukali:

...

Kant filozofia.

Kantyzm Co to jest kantyzm? Definicje online. Wacław Mejbaum. Kantyzm a teoria wzorów osobowych. 1. Dwie interpretacje etyki Kanta. Zauważmy najpierw, że realizacja elementarnych zwierzęcych.


...