Poprzednia

ⓘ Gospodarka
                                               

Gospodarka

Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek. Gospodarka to całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie gospodarka regionalna, kraju gospodarka narodowa lub na całym świecie gospodarka światowa polegającej na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. W ramach gospodarki funkcjonują trzy podstawowe sektory: przemysł – przekształcanie materii ożywionej lub nieożywionej su ...

                                               

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauką o polityce oraz nauką o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

                                               

Biznes

Biznes – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą. Etymologicznie słowo business wywodzi się z "busy” – zajęty, aktywny. W wymiarze społecznym bycie "zajętym” człowiekiem biznesu może oznaczać zaangażowanie w organizację procesu wytwarzania dóbr lub usług w celach komercyjnych. W ekonomii dyscypliną kierowania biznesem, w Polsce częściej nazywaną zarządzaniem, określa się naukę społeczną o zarządzaniu ludźmi i organizacjami w celu produktywnego osiągania celów przedsiębiorstw, w tym realizacji zysku dla właścicieli. Biznes może być też rozumiany jako synonim przedsiębiorczości. Szk ...

                                               

Bogactwo narodowe

Bogactwo narodowe – zasoby naturalne oraz zasoby majątkowe danego społeczeństwa. Obejmują one ziemię, wody, zasoby surowcowe oraz obiekty materialne będące własnością indywidualną lub współwłasnością, własnością zespołową różnych organizacji i grup społecznych obywateli kraju oraz własnością skarbu państwa. Zasoby, które znajdują się na obszarze państwa mogą również należeć do obywateli innych krajów. W konsekwencji państwo, które w stosunku do gospodarki kraju chce utrzymać pozycję suwerena zobowiązane jest do realizacji następujących działań kontrolnych związanych ze skalą, zakresem oraz ...

                                               

Branża

Branża – najmniejsza jednostka klasyfikacji gospodarczej. Według Słownika języka polskiego PWN jest to gałąź gospodarki handlu lub produkcji, która obejmuje usługi lub produkowane towary jednego rodzaju.

                                               

Broszura

Broszura – wyrób poligraficzny o małej objętości, maksymalnie 3 arkusze drukarskie o treści informacyjnej, biznesowej lub propagandowej, adresowany do szerokiej publiczności. Jest to rodzaj druku łączonego. W terminologii księgarskiej i bibliotekarskiej to publikacja licząca od 4 do 48 stron.

                                               

Firmanctwo

Firmanctwo – działanie jednego człowieka pod pozorem i przedsiębiorstwa drugiego człowieka – z ukrycia twarzy, faktycznie prowadzących działalność. Najważniejszym elementem tej działalności jest zgoda osoby, do której należy spółka.

Użytkownicy również szukali:

...

Mniejszości narodowe bogactwo czy problem Instytucjonalizacja.

Informacje o ZSRR diamenty bogactwo narodowe Mi.3950 55 6761173427 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2017 04 01. Czym jest bogactwo narodowe?. Art.1 Ziemia podstawowe bogactwo narodowe 1.Ziemia jest podstawowym bogactwem narodowym znajdującym się pod szczególną ochroną państwa. 2. Следующая Войти Настройки Конфиденциальность.


...