Poprzednia

ⓘ Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi
Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi
                                     

ⓘ Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi

Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika – rzymskokatolicka parafia w dekanacie Łódź-Stoki archidiecezji łódzkiej.

Parafia usytuowana jest w administracyjnej dzielnicy Widzew, na Płaskowzgórzu Stokowskim. Świątynia i zabudowania parafialne ulokowane są na najwyższym wzniesieniu w mieście ok 280 m n.p.m. Swoim obszarem obejmuje większą część osiedli Sikawa i Stoki oraz południową część osiedla Stare Moskule. Wspólnota parafialna zrzesza ok. 7500 wiernych z czego ok. 20% uczęszcza na msze niedzielne zamieszkujących na powierzchni ok. 13.1 km² gęstość zaludnienia wynosi ok. 573 os./km².

                                     

1.1. Historia Powstanie parafii i budowa kościoła

Parafia powstała z inicjatywy proboszcza parafii w Mileszkach ks. dr. Witolda Nadolskiego oraz mieszkańców wsi Stoki i Sikawa. Idea budowy nowego kościoła wynikała z dużej odległości od kościoła parafialnego. Decyzją ks. Nadolskiego wikariusz parafii w Mileszkach ks. Józef Gawęda zm.29 stycznia 1972 został delegowany do opieki duszpasterskiej nad społecznością wsi Stoki i Sikawa.

Plac pod budowę kościoła ok. 0.5 ha ofiarowany został przez sukcesorów po Stanisławie Wojciechowskim – przedwojennym posiadaczu dóbr w Stokach i Sikawie oraz Stowarzyszenie kulturowo-oświatowe pracowników tramwajów "Książka”.

Kamień węgielny 1 grudnia 1929 poświęcił ordynariusz łódzki bp WincentyTymieniecki. Budowę świątyni ukończono wiosną 1931 r. Kościół powstał według projektu architekta Józefa Kabana w stylu modernistycznym, murowany z cegły,wypalanej w pobliskiej cegielni Stoki. Powstał budynek o płaskim dachu, długości 33 m, szerokości 10 m. Poświęcony został 5 lipca 1931 przez biskupa Wincentego Tymienieckiego.

Parafia erygowana została 17 kwietnia 1932 r. dekretem biskupa Wincentego Tymienieckiego z 15 kwietnia 1932. Obszar parafii objęły tereny odłączone z części parafii Mileszki – ograniczonego: na północy – ulicą Moskuliki, na południu – ulicą Pomorską, na wschodzie – ulicą Listopadową, na zachodzie – torami Linii nr 16 łódzkiej kolei obwodowej relacji Łódź Widzew – Zgierz.

                                     

1.2. Historia Lata 1932-1945

Pierwszym proboszczem został ks. Roman Liszewski. Już na początku budowy świątyni powstała rada parafialna. Zorganizowano grupę ministrantów, chór i bielanki. Jednej z ulic opodal kościoła nadano imię twórcy parafii ks. Nadolskiego w 1951 przemianowana na ulicę Wąwozową.

Ostatnie śluby i chrzty w parafii miały miejsce jesienią 1940. Wkrótce proboszcz ks. Liszewski został zmuszony do opuszczenia parafii. Wikariusz ks. Eugeniusz Przychodzeń został wywieziony do obozu koncentracyjnego. Budynek kościoła zamieniony został na magazyn odzieży z łódzkiego getta. W 1944 służył jako kuchnia przygotowująca posiłki dla robotników przymusowo kopiących okop w Sikawie.

                                     

1.3. Historia Po II wojnie światowej

Po zakończeniu wojny bp Włodzimierz Jasiński powołał na proboszcza ks. Antoniego Szymanowskiego. Kościół był całkowicie spustoszony. Parafianie wraz z proboszczem przeprowadzili konieczny remont. Ustawiono tymczasowy ołtarz, zorganizowano organy, wyposażono na dostępne możliwości kościelne zaplecze. Wtedy można było odprawiać nabożeństwa.

W 1948 pod przewodnictwem ks. Szymanowskiego bardzo liczna grupa parafian udała się koleją na pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym czasie rosła liczba mieszkańców parafii. W 1948 wiernych było 4530, zaś w 1955 już 8987. Zaludniały się wtedy osiedla TOR, poniemieckie tzw. Berlinek oraz dawne place Stoki wzdłuż ul. Telefonicznej.

5 sierpnia 1964 bp Jan Kulik dokonał konsekracji dzwonów i poświęcił wolnostojącą dzwonnicę, która służyła do połowy laty dziewięćdziesiątych.

W 1966 w całym kraju zorganizowano obchody Millenium chrztu Polski. z Tej okazji w parafii poświęcono chrzcielnicę ozdobioną datami 966-1966

W 1980 ks. Szymanowski odszedł na emeryturę. Jego następcą został ks. Grzegorz Kudrzycki. Po 1989 r. podjął się on zadania rozbudowy kościoła i plebanii. Kamień węgielny pod rozbudowę został poświęcony przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1987 podczas Mszy na łódzkim lotnisku Lublinek, a wmurowany w ścianę kościoła 23 września 1988 przez biskupa Władysława Ziółka. Projekt przygotowali architekci Mirosław Rybak i Marek Grymin oraz konstruktor inż. Janusz Frey. Dobudowano nowe prezbiterium, zakrystię, wieżę na której umieszczono trzy dzwony. W prezbiterium umieszczono dwa duże witraże. Obecnie świątynia ma długość 44 m z uwzględnieniem wysuniętej do przodu wieży 48 m. szerokość od 10 m w korpusie głównym i 21 m w nowym prezbiterium. 26 czerwca 1994 abp Władysław Ziółek poświęcił nową dzwonnicę.

W 1992 odbyły się w parafii Misje Ewangelizacyjne prowadzone przez ojców Redemptorystów z Torunia. W tym samym roku inicjatywą parafian odsłonięta została w kruchcie kościoła tablica upamiętniająca zmarłych księży pracujących dotychczas w parafii. Po budowniczym – ks. Nadolskim, wymienieni są proboszczowie – ks. Liszewski, ks. Szymanowski, ks. Kudrzycki, wikarzy – ks. Przychodzeń ur. 19 sierpnia 1909 w Szumowie, na tablicy jako data śmierci podany jest rok 1956, ks. Bogusław Sygitowicz zmarł 2 lipca 1978, ks. Zenon Witczak zmarł 28 listopada 1982, ks. Jan Zajączkowski zmarł 19 kwietnia 1984, ks. Henryk Woźniak zmarł 23 czerwca 1988, ks. Adam Rasowski zmarł 13 marca 1991 oraz ks. kanonik Adam Bąkowicz ur. 27 sierpnia 1910 w Koźniewicach, zm. 27 lutego 1988 w Łodzi, który przez ostatnie lata życia mieszkał na terenie parafii jako rezydent-emeryt, będąc kapelanem w kaplicy przy ulicy Skalnej.

Na początku lat 90. XX wieku ks. Kudrzyckiego dotknęła choroba nowotworowa. Zmarł na plebanii 1 lutego 1995. Pochowany został na cmentarzu św. Wincentego à Paulo w Łodzi na Dołach, przy ul. Smutnej. 16 lutego 1995 nowym proboszczem został ks. Ryszard Chojecki, dotychczasowy proboszcz parafii bł. Urszuli w Łodzi.

W listopadzie 1995 parafię odwiedził obraz Matki Boskiej Watykańskiej ofiarowany przez Jana Pawła II Kościołowi łódzkiemu. Obraz ten peregrynował wówczas po wszystkich parafiach archidiecezji łódzkiej. Na Stokach i Sikawie był w Domu zakonnym Sióstr Antonianek i w kościele. Parafianie licznie wzięli udział w tych uroczystościach. Ponieważ rozmiar i masa obrazu ok. 120 kg były znaczne, nie zdecydowano się na jego wniesienie do kaplicy Sióstr Pasterek.

Pod kierownictwem ks. Chojeckiego w ciągu kilku następnych lat dokonano licznych prac wykończeniowych wewnątrz świątyni. W 1996 odrestaurowano obrazy: Jezusa Miłosiernego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, przy których wybudowano marmurowe ołtarze boczne, gdzie zainicjowano systematyczne nabożeństwa w środy odbywa się Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, w piątki Koronka do Miłosierdzia Bożego. Wiosną 1997 wewnętrzne ściany kościoła zostały pomalowane. Działanie to miało na celu odświeżenie świątyni przed uroczystym świętowaniem 80 – tej rocznicy objawień fatimskich. Dnia 13 października 1997 do parafii wprowadzono przywiezioną z Fatimy figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Uroczystości te były transmitowane za pośrednictwem Radia Maryja. W 1998 w starej części kościoła zainstalowano 10 witraży – sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II, papieża Jana XXIII, św. Wojciecha, św. Stanisława Biskupa, św. Maksymiliana Marii Kolbego, sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, św. Jadwigi Królowej, Matki Teresy z Kalkuty i św. Brata Alberta Chmielowskiego) autorstwa ks. Tadeusza Furdyny. Jesienią 1998 odbyły się w parafii, poprowadzone ponownie przez ojców Redemptorystów z Torunia, Misje Ewangelizacyjne, których uwieńczeniem była procesja z Krzyżem Misyjnym spod kościoła parafialnego pod Dom zakonny Sióstr Pasterek. W dalszym czasie w kościele wymieniono stare ławki i krzesła na nowe, jednolite ławki dębowe. Założono włoskie nagłośnienie bezprzewodowe. Węglowe ogrzewanie świątyni zastąpiono olejowym. Dokonano kompleksowej wymiany grzejników. Założono także instalację klimatyzacyjną. Kościół i plebanię podłączono do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Na budynku kościoła umocowano zabezpieczenia antypiorunowe. W ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w prezbiterium, nad obrazem św. Rodziny umieszczono obraz Chrystusa Zmartwychwstałego. Ponadto zakupiono nowe, okolicznościowe ornaty. Wiosną 2000 odbyła się Renowacja Misji Parafialnych. Podczas obchodów 70-lecia parafii, 29 września 2002, konsekracji kościoła dokonał arcybiskup Władysław Ziółek.

Z czasem pogarszał się stan zdrowia ks. Chojeckiego. W działaniach, które przychodziły mu z coraz większym trudem, swą pomoc okazywali mu księża wikariusze. W 2006 gdy uzyskał wiek, w którym kapłani przechodzą na emeryturę, decyzją arcybiskupa łódzkiego przekazał parafię nowemu proboszczowi ks. Antoniemu Głowie. Msza pożegnalna dotychczasowego proboszcza odbyła się dnia 30 kwietnia 2006. Ks. Chojecki jeszcze przez pewien czas zamieszkiwał w plebanii na Stokach. Jednak wkrótce zaczął wymagać stałej opieki medycznej i przeniesiono go do Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Gdy stan jego zdrowia ustabilizował się, trafił do Domu Księży Emerytów archidiecezji łódzkiej w Łodzi przy ul. św. Wojciecha. Tam też, opatrzony sakramentami, zmarł dnia 9 listopada 2007. Pochowany 14 listopada 2007 na Starym Cmentarzu w Łodzi przy ul. Ogrodowej.

Po przejęciu parafii przez ks. Głowę w 2006 przystąpiono do koniecznej modernizacji dachu świątyni. Pod koniec czerwca 2007 w kościele zostało założone nowe nagłośnienie. W dniach 17-18 sierpnia 2007 dokonano konserwacji zawieszenia dzwonów i zamontowano na nich nowe napędy elektryczne. Uruchamianie dzwonów jest możliwe poprzez programator lub ręczne włączanie pilotem. Od czerwca 2007 rozpoczęła się reorganizacja prezbiterium. Najpierw przyklejono do głównej ściany ołtarzowej łuki chwały Pańskiej konstrukcja styropianowo-gispowa i zawieszenie dla mającej się później pojawić rzeźby. Następnie wokół tabernakulum zainstalowano witraż przedstawiający krzak gorejący październik 2007. Na święta Bożego Narodzenia 2007 wykonaną już rzeźbę pełną Chrystusa Zmartwychwstałego zamocowano na aureoli. Wokół niej, na łukach chwały, znalazło się 8 płaskorzeźb Aniołów Adorujących. Autorem projektu zmiany wystroju prezbiterium jest ks. Tadeusz Furdyna. Rzeźby wykonał Wojciech Gryniewicz. W ramach kolejnego etapu prac wiosną 2009 umieszczono w prezbiterium jednolitą, drewnianą konstrukcję, która zawiera miejsce do przewodniczenia mszy z pulpitem, miejsca siedzące dla kapłanów i Liturgicznej Służby Ołtarza – umieszczone na przygotowanym do tego podwyższeniu. W dalszej części prac planuje się, by prowadzące na prezbiterium stopnie schodów i przejście do zakrystii dostosować do norm bezpieczeństwa zawartych w przepisach prawa budowlanego.

W dniach 28 kwietnia – 1 maja 2010 w ramach nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej całego obszaru diecezji, odbyły się w parafii uroczystości peregrynacyjne. Ponieważ we wszystkich świątyniach powitaniu obrazu towarzyszył biskup, a w tej parafii były trzy takie miejsca, w ciągu kilku dni przybyli do niej wszyscy trzej łódzcy biskupi. Najpierw obraz który przybył z parafii w Nowosolnej przywitano w kościele parafialnym, gdzie następnie nabożeństwu przewodniczył abp Ziółek. W czasie nocnego czuwania odbyła się msza, na którą zaproszono wszystkich księży, posługujących wcześniej na Stokach. Kolejnego dnia obraz przewieziono do kaplicy Sióstr Pasterek przy ul. Skalnej Eucharystię celebrował tam bp Adam Lepa. Potem obraz został przetransportowany do kaplicy w domu zakonnym Sióstr Antonianek gdzie mszę odprawił bp Ireneusz Pękalski. Następnie obraz został zawieziony do parafii na Rogach.

Dnia 30 grudnia 2010 nastąpiło włamanie do kościoła parafialnego. Ponieważ, jak zwykle w dzień, frontowe drzwi wejściowe były otwarte, do wnętrza świątyni dostano się tłukąc okienko w drzwiach w kruchcie. Splądrowana została skarbona z nieustaloną zawartością pieniędzy, które zbierano dla potrzebujących oraz zniszczono gong mszalny zabrano jego główną część, odpowiadającą za wzbudzanie dźwięku. W konsekwencji tych zdarzeń, decyzją proboszcza, postanowiono, że drzwi frontowe kościoła w najbliższym czasie będą otwierane tylko na czas nabożeństw. Następnie zdecydowano zakupić antywłamaniowe sejfy i zainstalować w całej świątyni monitoring.

Wiosną 2011 ogłoszono, że w kościele zostaną wymienione obie pary drzwi wejściowych wraz z przebudową polegającą na poszerzeniu kruchty. Nowe drzwi mają nie tylko być solidniejsze od poprzednich, ale także zawierać rzeźbione elementy ozdobne autorstwa ks. T. Furdyny.

Przy okazji obchodów Świąt Wielkanocnych 2011, na potrzeby liturgiczne Wielkiego Piątku za zgodą proboszcza przygotowano w kościele Grób Pański, w wystroju którego znalazły się elementy symbolizujące katastrofę smoleńską – obok monstrancji, krzyża i figury Chrystusa w grobie stanęła konstrukcja przypominająca ogon samolotu, posiadająca namalowaną szachownicę w barwach narodowych i napis: Tu-154 M, a wokół niej kilka brzóz, z czego jedna była złamana. Towarzyszyły temu wystające z ziemi dłonie. Wystrój ten wzbudził wśród niektórych wiernych kontrowersje. Sprawa została nagłośniona przez media – w Wielką Sobotę w kościele pojawiło się kilka stacji telewizyjnych, które przygotowały materiały, wyemitowane potem w ogólnopolskich programach informacyjnych.

Na skutek decyzji z 2015 arcybiskupa metropolity łódzkiego Marka Jędraszewskiego proboszczowie w łódzkiej diecezji są zobowiązani do złożenia urzędu po ukończeniu 70 lat. W związku z powyższym ks. A. Głowa oddał się do dyspozycji biskupa w 2016. Otrzymał polecenie pozostania proboszczem do końca czerwca 2016, z możliwością późniejszego zamieszkiwania na plebanii jako rezydent-emeryt. Dekretem z 20 czerwca 2016 nowym proboszczem na Stokach od połowy lipca 2016 mianowano ks. Marka Izydorczyka, dotychczasowego proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Łodzi. Protokolarne przejęcie parafii nastąpiło 16 lipca 2016, następnego zaś dnia nowy proboszcz został uroczyście wprowadzony na mszy o godzinie 11 w obecności wicedziekana dekanatu Łódź-Stoki ks. Marka Borowskiego z parafii św. Wincentego Pallottiego w Łodzi i składającego urząd ks. A. Głowy dotychczasowego stokowskiego dziekana.

Od lipca 2016 roku zorganizowano prace remontowe przy kościele i na jego zapleczu. Wykonano remont tablic ogłoszeniowych przy wejściu do kościoła, zaadoptowano pomieszczenia piwniczne pod plebanią na sale dla asyst i grup parafialnych, zakonserwowano dachy na budynkach gospodarczych, odnowiono ławki przed wejściem do świątyni, wstawiono nowe drzwi od strony zakrystii, wykonano nowe granitowe schody do kościoła, wymieniono 4 klamki w drzwiach od różnych pomieszczeń, oznaczono wyjścia ewakuacyjne, odnowiono figurę Matki Boskiej nad głównym wejściem i całą frontową ścianę kościoła, zainstalowano stojaki dla rowerów. Ponadto wymieniono na nowe zużyte szaty liturgiczne.                                     

1.4. Historia Dotychczasowi proboszczowie

 • ks. kanonik Ryszard Chojecki – proboszcz parafii w latach 1995–2006, od kwietnia 2006 jako emeryt
 • ks. kanonik Roman Liszewski ur. 1 sierpnia 1898 w Tuszynie, zm. 7 listopada 1966 w Łodzi – kapłan od 1923, proboszcz parafii w latach 1932–1940, po II wojnie światowej, w latach 1945–1966, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi na Retkini
 • ks. kanonik Marek Izydorczyk ur. 20 lutego 1955 w Poddębicach – proboszcz parafii od 15 lipca 2016
 • ks. prałat Antoni Szymanowski – proboszcz parafii w latach 1945–1980, dziekan dekanatu Łódź – Wschód, ostatnie lata życia spędził jako rezydent-emeryt w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi.
 • ks. prałat Grzegorz Kudrzycki – proboszcz parafii w latach 1980–1995, dziekan dekanatu Łódź – Wschód, a od 1991 pierwszy dziekan dekanatu Łódź – Stoki
 • ks. kanonik Antoni Głowa ur. 30 marca 1946 w Smardzewicach – proboszcz parafii od kwietnia 2006 do lipca 2016, od września 2007 do lipca 2016 dziekan dekanatu Łódź – Stoki
                                     

2. Granice parafii

Graniczy z parafiami: od północy:

 • św. Jana Chrzciciela i św. Doroty w Dobrej z dekanatu strykowskiego
 • św. Ojca Pio w Kalonce z dekanatu brzezińskiego
 • św. Judy Tadeusza w Łodzi-Rogach

od wschodu:

 • św. Andrzeja Boboli w Łodzi-Nowosolnej
 • św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi-Mileszkach

od południa:

 • św. Kazimierza w Łodzi na Starym Widzewie z dekanatu Łódź-Widzew

od zachodu:

 • św. Elżbiety Węgierskiej i bł. Anastazego Pankiewicza w Łodzi-Dołach
 • Opatrzności Bożej w Łodzi obszar dawnej wsi Marysin II
 • św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko w Łodzi-Śródmieściu z dekanatu Łódź-Bałuty
                                     

2.1. Granice parafii Księża pochodzący z parafii

 • ks. Wiesław Psionka ur. 30 maja 1970 w Łodzi – Salezjanin, wyświęcony na kapłana 26 maja 2007 w Lądzie przez abp. Henryka Muszyńskiego – delegat w Inspektorii pilskiej ds. Duszpasterstwa Młodzieży, rezydent w par. św. Jana Bosko w Pile
 • ks. Wiktor Dudziński
                                     

3. Wyposażenie kościoła

Prezbiterium jest umieszczone o 3 stopnie wyżej od przeznaczonej dla wiernych części kościoła, kształtem zbliżone jest do sześciokąta. Znajdują się w nim ołtarz i ambonka położona na północ od ołtarza z marmuru, przenośny Krzyż i figura Matki Boskiej Fatimskiej. Pod wbudowanym w ścianę tabernakulum został umieszczony drugi z 1987 kamień węgielny, natomiast nad nim obraz Świętej Rodziny. Przy obrazie Jezusa Miłosiernego wisi obraz Św. Stanisława Biskupa, na ołtarzu bocznym znajduje się niewielki portret św. Faustyny Kowalskiej. Na północnej i południowej ścianie starej części świątyni oraz na dwóch ścianach poprzecznych nowej części jest 14 stacji gipsowych obrazów z Drogą Krzyżową. Nad kruchtą znajduje się chór z organami. Na końcu ustawione są 3 konfesjonały, a przy wyjściu mieści się kiosk parafialny, gdzie można nabyć aktualną lekturę katolicką oraz różnego rodzaju dewocjonalia.

                                     

4. Zaplecze kościelne, plebania

Za prezbiterium są: zakrystia, sala dla ministrantów, sala asysty parafialnej, łazienka, pomieszczenie sanitarne dla pracowników kościoła. W piwnicach kościoła mieści się świetlica dla dzieci, na piętrze zaś biblioteka, sala konferencyjna św. Antoniego wcześniej o tytulaturze kaplicy i pomieszczenia sanitarne.

Pierwszym miejscem zamieszkania proboszcza a także prowadzenia kancelarii parafialnej była wynajęta część prywatnego, nieistniejącego już drewnianego budynku przy ulicy Spartakusa. Pod koniec lat trzydziestych pierwszy proboszcz ks. Roman Liszewski pobudował budynek plebanii przy ulicy Szczawnickiej 7 – ok. 30 metrów od kościoła. W latach 1984-1987 dobudowano nową część plebanii z mieszkaniami dla proboszcza i wikariuszy. Poświęcenia budynku dokonał biskup Józef Rozwadowski 23 września 1986. W części starej plebanii znajduje się na parterze kancelaria parafialna oraz sala modlitewno-konferencyjna imienia księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcona 31 maja 2001 roku przez arcybiskupa Władysława Ziółka. Dawniej w tym miejscu mieszkali wikariusze, później mieściło się tam przedszkole miejskie.                                     

5. Kaplice na terenie parafii

 • Kaplica w Domu zakonnym Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, ul. Skalna 7.
 • Kaplica w Domu zakonnym Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla, ul. Janosika 141.
                                     

6. Struktura parafii

Formy duszpasterstwa

 • Akcja Katolicka
 • Caritas
 • Ruch Odnowy w Duchu Świętym
 • Chór Cantylena
 • Żywy Różaniec 15 kół po 20 osób w każdym
 • Ministranci
 • Świetlica przykościelna dla dzieci
 • Asysta Kościelna
 • Kiosk parafialny
 • Schola
                                     

7. Chór Cantylena

Od 2011 roku w parafii funkcjonuje liczący około 20 osób chór o nazwie Cantylena, którym kieruje organista Mikołaj Widawski. Można go najczęściej usłyszeć w czasie wieczornych mszy św. oraz na corocznym koncercie kolęd przed Pasterką. Ponadto chór często towarzyszy występom tenora z tutejszej parafii – Dariusza Stachury.

Użytkownicy również szukali:

lodz kosciol matki bożej różańcowej, parafia łęg zamoście ogłoszenia, parafia matki bożej różańcowej stoki łódź, zapowiedzi przedślubne w parafii karsin, racowej, Racowej, matki, Matki, boej, parafia, Parafia, ogoszenia, parafii, parafia g zamocie ogoszenia, stoki, zapowiedzi, przedlubne, karsin, lodz, kosciol, biaymstoku, warszawa, brdno, rzeszw, parafialne, zamocie, Boskiej, Stanisawa, Biskupa, Mczennika, odzi, zapowiedzi przedlubne w parafii karsin, parafia matki boej racowej rzeszw ogoszenia parafialne, parafia matki boej racowej warszawa brdno ogoszenia,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Parafia matki bożej różańcowej stoki łódź.

Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i. Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi Jakub HEJDUK – parafia pw. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie parafia pw. MB Różańcowej w Zgierzu Dotychczas był proboszczem parafii św. Marcina w. Parafia matki bożej różańcowej rzeszów ogłoszenia parafialne. KAZIMIERZ SZYMAŃSKI MARTYROLOGIUM św. Zygmunt. Powiększ zdjęcie Łódź parafia ewangelicko augsburska pw. św. Jana. APŁ, Powiększ zdjęcie Łódź Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej. APŁ, Archiwum​.


Zapowiedzi przedślubne w parafii karsin.

Antoni Głowa – Encyklopedia Solidarności. Kaplica Wniebowzięcia NMP i św. Łódź. Kapliczka Przemienienia Pańskiego Łagiewniki. Kapliczki św. Rocha i św. Stanisława Biskupa i Męczennika Kościół Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej Kościół Matki Boskiej Różańcowej. Parafia matki bożej różańcowej warszawa bródno ogłoszenia. Msze na żywo. Transmisje Mszy Świętych codziennie. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu, Wymiana stolarki Wojciecha w Łodzi, Remont elewacji kościoła, Łódź, 49.755.87. 13, 11. Wniebowięcia N.M.P. i Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Narwi. Ogłoszenia parafii matki bożej różańcowej w białymstoku. Wykaz POAK Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej. 8 grudnia – Msza święta za dzieci Rodziców Róż Różańcowych 10 – 12 Paweł Kutynia – dyrektor CSR w Łodzi o msza św. z udziałem rodziców i 9:00 odsłonięcie wystawy o Stanisławie Leszczyńskiej – Matka Matek z Msze św. w różnych parafiach pod przewodnictwem ks. biskupów o godz. Aktualności Parafia Matki Bożej Szkaplerznej. Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Matki Boskiej Różańcowej i dorosłych, liturgiczna służba ołtarza, asysta parafialna, Bractwo Eucharystyczne, Towarzystwo Przyjacioł WSD w Łodzi.


Ogłoszenia parafialne Parafia Św. Teodora Męczennika w.

Św. Łukasza w Łodzi, opiekun wspólnoty Dzieci Światłości Ksiądz Sławomir CHRAPLA – parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi Ksiądz Michał Ksiądz Michał DOLACIŃSKI – parafia NSJ w Piotrkowie Trybunalskim Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie MB Różańcowej w Zgierzu. Plik:Lodz Stoki parafia MBR – pedia, wolna. Stanisława, bpa i męczennika, głównego Patrona Polski. dokładnie 100 lat temu miało miejsce pierwsze objawienie się Matki Bożej dzieciom w Fatimie, w którym Maryja prosi o modlitwę różańcową, by uchronić świat przed zagładą. o 18.00 Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Adama. MSZA ŚWIĘTA: ONLINE w TV, Youtube i radio na żywo. Gdzie. Więc to Boże dzieło. Niech Święty Różaniec w zjednoczeniu z kontemplacją parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Szwederowo, w każdy 1. piątek miesiąca od godz. parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika, 8 9 VI, 13 14 VII, 10 11 VIII ŁÓDŹ – kościół Matki Bożej Fatimskiej – codzienna adoracja od godz. Parafia Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Stanisława Biskupa i. Parafia Rzymskokatolicka P.W. ŚW APOSTOŁÓW Piotra I Pawła w Suwałkach, Suwałki. We środę 7 października przypada Święto Matki Bożej Różańcowej. Msze W piątek obchodzili uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika,.

Karta publikacji II nabĂłr.

Od 1931 wikariusz parafia: Łódź–Śródmieście, pw. Podwyższenia Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Matki Boskiej Różańcowej. Kościół Matki Boskiej Różańcowej i Św. Stanisława Biskupa i. Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika – rzymskokatolicka parafia w Łodzi, należąca do dekanatu Łódź Stoki archidiecezji​. Ksieża, którzy pracowali w parafii św. Andrzeja Boboli w Łodzi. Św. Klemensa. Jaworzynka Trzycatek parafia Matki Boskiej Frydeckiej 607 987 904. Barwinek Kielce parafia Św. Stanisława biskupa męczennika Parafia Matki Bożej Różańcowej Łódź parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Archiwum Księża Strona 22 z 44 Archidiecezja Krakowska. Stanisław Łomnicki SVD. ROK ŚWIĘCEŃ: 1982 Chrzanów, Parafia Matki Bożej Różańcowej Chrzanów Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława.


Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i św. Marii Małgorzaty.

Buk św. Stanisława Bpa Górka Duchowna Matki Boskiej Pocieszenia i św. Michała Międzychód Męczeństwa św. Poznań Matki Bożej Różańcowej. Historia Parafia Łódź, Cmentarz Parafialny szukaj grobów swoich. Odbywał podróże zagraniczne do Ziemi Świętej i Włoch, wybudował w Łodzi Dom jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z roku 1866 r. jako wotum parafian za Jej nieodłącznymi atrybutami były: książka, różaniec oraz figurka Maryi. w miejscowości Trzebaw i nadał jej tytuł Św. Stanisława Biskupa i Męczennika,. Parafia Matki Boskiej Bolesnej Łódź MSZE Święte. Adres parafii: Parafia Matki Boskiej Różańcowej i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. kancelaria: Ul. Szczawnicka 7, Łódź 94 004 kościół: Ul. Janosika 110,.


Parafie Archidiecezja Poznańska.

Wizytator odnotował: Matka Boska różańcowa miała dwie sukienki srebrne, korony, dużą Stanisława Biskupa i Męczennika parafii św. Ogrodowej w Łodzi. Kościoły drewniane woj. łódzkie zdjęcia, mapa. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi 1970, święcenia w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łodzi, 1977 1980 w parafii św. Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi,​. Nowi wikariusze w archidiecezji łódzkiej w roku 2020. Zmiany. W poniedziałek różaniec z wypominkami o godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza św. roratnia. W sobotę, święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Jak napisał Ksiądz Biskup w swoim komunikacie: kolęda odbędzie się w: Józef Jarzyna z żoną Stanisławą. Parafia Matki Boskiej Fatimskiej Łódź MSZE Święte. Rys historyczny: Parafia w Piątku erygowana została w drugiej połowie XIII w., Stanisława biskupa i męczennika z 1905 r., pędzla Feliksa Cichockiego z Warszawy. ołtarz z XVIII w. z obrazami: Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem z 1720 r. i św. autorstwa Mieczysława Saara z Łodzi oraz witraże z Szamotuł i Łodzi.


Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa Męczennika 92.

Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Matki Boskiej Różańcowej w Tomaszowie Mazowieckim. ks. Andrzej Miłosz 1990–2000. Obecnie Proboszcz Parafii św. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju Parafie spis parafii. Kościół Matki Boskiej Jasnogórskiej, Łódź Gogola 12☝️ Kościoły w Polsce Kościół Matki Boskiej Różańcowej i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika Stoki ​. I decyzja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole Kościół p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Łodzi Archidiecezja Łódzka Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Matki Boskiej Różańcowej w Tomaszowie​. Miasto Parafia GÓRKA PABIANICKA Św. Marcina 7.5 ŁÓDŹ Św. Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika – rzymskokatolicka parafia w Łodzi, położona w dekanacie Łódź Stoki archidiecezji.


Par. Świętego Antoniego Padewskiego, Świętego Stanisława.

Natomiast w Łodzi, w kościele Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa Męczennika elementami Grobu są ogon samolotu Tu 154M z tłumaczy w rozmowie z redakcją Kontaktu24, proboszcz parafii w Rumii, ks. Galeria Archiwum Państwowe w Łodzi. Kościół św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej, Plac Wolności 2 Parafia p.w. Św. Stanisława Parafia Biskupa Męczennika, ul. Kościelna 3. Uchwała nr Bip lodzkie. DEKANAT ŁÓDŹ BAŁUTY PARAFIA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA BISKUPA MĘCZENNIKA PARAFIA MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI PARAFIA MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ I ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA.


Nietypowe i tradycyjne Groby Pańskie WP Wiadomości.

Vienna House Andel s Łódź, Łódź łódzkie. 28 12 Parafia Matki Boskiej Różańcowej, Łódź Parafia pw. świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Wiskitki. Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa Krynice. Parafia Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi. Proboszcz: ks. kan. Marek Izydorczyk Wikariusz: ks. Dominik Lubiński. Ogłoszenia parafialne. Msze święte w parafii i kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi Łódzkie. Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Kult Matki Bożej Różańcowej w Polsce Z różańcem przez życie.

Katolickiej Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi, jako parafii swojego miejsca zamieszkania, dokonała aktu apostazji,. Sąsiedzka pomoc kontra koronawirus. Właśnie Łódź.Wyborcza. Stanisława biskupa i męczennika w Boguszycach to jeden z najcenniejszych Jego frontową ścianę ozdabia mozaika przedstawiająca patrona parafii. główny jest w kształcie drzewa jabłoni dopełniony figurami Matki Boskiej i św. Miały symbolizować tajemnice różańca – powiedział przewodnik Piotr 90 510 Łódź.


Kontrowersyjna inscenizacja Grobu Pańskiego Wiadomości.

Telefon Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa Męczennika, kościół: Janosika 110, Łódź 92 108 Rzymskokatolicki Kościół. Kategoria:Parafie rzymskokatolickie w Łodzi – pedia, wolna. Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju. Sprawdź 90 215 ŁÓDŹ. telefon Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Koncerty The Gospel Time. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim, Kwiatoń, Jerzego i Matki Bożej Różańcowej, Wałbrzych, kościół p.w. św. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kolonii Polskiej, Dąbrowica, 384, 06362 19, 122347 18 A1, 1, Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha, Łódź, kościół p.w. św.


Arkusz 1.

Parafia Matki Boskiej Bolesnej 19.15 spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. złoży Pan Bartosz Link, jeden z organizatorów Różańca do granic​. 18.00 Bełchatów, parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. gen Arena Rodzin odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Chrystus w Tupolewie, monstrancja za kabiną. Polski: Rzymskokatolicka parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi na Stokach Sikawie. Plan mapa parafii. Data, 17. Różańcowe Jerycho trwa R. Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi w encyklopedii. Z pedii Obraz drugiego patrona parafii – św. Stanisława. Niskoglutenowe hostie dla osób bezglutenowych Celiakia. Stanisława Biskupa i Męczennika – niedziela, godz., Łaziska Górne, parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, niedziela, godz. Parafia Najświętszej Eucharystii Łódź – niedziela, godz.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →