Poprzednia

ⓘ Kuczyn (powiat wysokomazowiecki)
Kuczyn (powiat wysokomazowiecki)
                                     

ⓘ Kuczyn (powiat wysokomazowiecki)

Kuczyn – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Klukowo.

Miejscowość jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej Zmartwychwstania Pańskiego, należącej do metropolii białostockiej, diecezji łomżyńskiej, dekanatu Szepietowo. W pobliżu znajduje się cmentarz parafialny.

                                     

1.1. Historia Historia miejscowości

Kuczyn istniał już za czasów kasztelanii święckiej. W dokumencie wymieniającym włości kościoła płockiego z początku XIII w. wzmiankowana miejscowość Czucicz, przez językoznawców utożsamiana z Kuczynem.

Pod koniec XIV w. Książę Janusz I nadał tu ziemię rycerzom z Czachów, pochodzących prawdopodobnie z Czachowa w okolicy Płocka.

Na początku XV w. Podlasie znalazło się w strefie wpływów książąt litewskich. Za zasługi w wojnie z Krzyżakami w 1413 roku książę Witold nadał Florianowi herbu Ślepowron z Gąsiorowa koło Pułtuska włości w tej okolicy. Razem z braćmi: Wawrzyńcem, Jakubem, Stanisławem i Marcinem założyli osadę zwaną Kuczynem Mniejszym, dla odróżnienia od istniejącego Kuczyna Większego, będącego własnością rodziny z Czachów.

Bracia, zwani później Kuczyńskimi, przed rokiem 1429 wykupili działy Mikołaja, Jakuba i Dobka z Czachów. W tym samym roku książę Witold Kiejstutowicz potwierdził ich prawa do Kuczyna Większego. W 1533 własność potwierdzona ponownie.

Inni znani właściciele Kuczyna:

 • Na początku XX wieku dobra kuczyńskie należały do rodziny Zambrzyckich, następnie do Skolimowskich
 • po bezpotomnej śmierci Marcina Kuczyńskiego majątek objął Kazimierz Kuczyński, syn Wiktoryna
 • Mikołaj. Miał syna Jakuba, który w roku 1477 był słuchaczem Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł bakałarza. Następnie został kanonikiem wileńskim i plebanem w Mejszagole.
 • Starzeńscy, do połowy XIX wieku, następnie rodzina Leśniewskich
 • dzieci Barbary z Kuczyńskich Starzeńskiej
 • 1547 – Klemens z synowcami posiadał w Kuczynie, Gródku, Trojanówku, Wichowie i Żabińcu 50 łanów chełmińskich. Drugi z Kuczyńskich, Łukasz z braćmi i synowcami posiadał działy w Kuczynie Wielkim, Trojanowie, Klukowie, Sobolewie, Malinowie i Kapłani, w sumie 100 łanów chełmińskich. Według ówczesnego prawa Klemens miał w razie wojny wystawić pięciu, a Łukasz dziesięciu konnych
 • 1864 -w ramach uwłaszczenia powstało tu 29 gospodarstw chłopskich na 432 morgach ziemi
 • 1756 – wdowa po Kazimierzu, Anna z Narzymskich oraz ich dzieci: Józef, Joachim, Barbara i Marianna
 • 1805 – przypadkiem zastrzelił się Józef Kuczyński, ostatni dziedzic Kuczyna z rodu Kuczyńskich
 • 1580 – we wsi było siedmiu dziedziców. Najbogatszy z nich: Ślachetny Andrzej Kuczyński, dał z włók ziemskich 6, po gr. 15. Do końca XVII wieku wszystkie działy w Kuczynie odbywały się między Kuczyńskimi, Lubowickimi, Kostrami, Łuniewskimi oraz Wyszyńskimi
 • druga połowa XVII – Walenty Kuczyński, sędzia grodzki drohicki, rządny i gospodarny doszedł do znacznej fortuny i skupił cały prawie Kuczyn i Kluków z przyległościam. Po jego śmierci dobra Kluków stały się własnością Wiktoryna, natomiast dobra Kuczyn w 1691 roku przejął młodszy brat Marcin Kuczyński

W 1827 r. w miejscowości było 31 domów, w których mieszkało 204 mieszkańców.

Dobra kuczyńskie liczące w 1866 r. 2268 morgów składały się z folwarków: Kuczyn, Gródek i Wiktorzyn oraz wsi: Kuczyn, Malinowo, Gródek i Kostry-Podsędkowięta.

W latach 80. XIX w. we wsi znajdował się dom schronienia dla starców i kalek, wybudowany w roku 1860 z zapisu prywatnego. Poza tym dwa młyny wodne oraz gorzelnia.

W 1921 roku miejscowość dzieliła się na trzy części:

 • Kuczyn osada młyńska
 • Kuczyn Folwark z 5 domami i 46 mieszkańcami, w tym 8 Żydów
 • Kuczyn wieś z 35 domami i 243 mieszkańcami, w tym 11 Żydów

Przed 1879 powstała tutaj jednoklasowa szkółka elementarna, notowana do 1914 roku. W 1922 istniała dwuklasowa szkoła powszechna, licząca 105 uczniów. W następnych latach szkoła jednoklasowa. Od 1930 przemianowana na trzyklasową 170 uczniów. Nauczycielami byli: Józef Kulesza, Zofia Rewakowska, August Wojtowicki.

W roku szkolnym 1938/1939 we wsi działała szkoła powszechna II stopnia, w której pracowało 4 nauczycieli i uczyło się 226 uczniów.

Przed II wojną światową funkcjonowała tu spółdzielnia o nazwie Swój do Swego. Wyrobem masła zajmował się L. Mendelbaum. Młyn stanowił własność M. Szpitalnego.

W 1943 Niemcy aresztowali i zamordowali w Ciechanowcu Leopolda Drzymulskiego, prowadzącego tajne nauczanie. W 1945 r. partyzanci polscy stoczyli w lesie między Kuczynem a Ciechanowcem potyczkę z wojskiem sowieckim i siłami UB. W odwecie 2 maja 1945 r. Rosjanie i żołnierze Armii Ludowej podpalili połowę Kuczyna od strony Ciechanowca. Zastrzelono przy tym jedną osobę kowala i raniono kilkunastoletniego chłopca.

W latach 1954-1972 miejscowość wchodziła w skład Gromady Kuczyn. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa łomżyńskiego.

                                     

1.2. Historia Historia kościoła

Pierwszy kościół parafialny pw. św.: Andrzeja Apostoła, Wawrzyńca, Marii Magdaleny i Elżbiety erygował w roku 1419 biskup włodzimierski Grzegorz. Fundatorami: Wawrzyniec, Florian, Jakub, Stanisław i Marcin z Gąsiorowa, protoplaści Kuczyńskich. Parafia uposażana w półwłóczek gruntu.

W księdze konsystorza janowskiego pod datą 1478 i 1485 wzmiankowani bez podania imion plebani z Kuczyna.

W roku 1580 plebanem w Kuczynie był Nikodem Mioduszewski, który równocześnie pełnił rolę proboszcza ciechanowieckiego. W 1613 Maciej Niewiński był plebanem w Kuczynie i Ciechanowcu.

W 1657 wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, sprzymierzone ze Szwedami spaliły kościół w Kuczynie. W 1677 w jego miejsce wzniesiono nowy, konsekrowany w 1685.

W roku 1793 kościół parafialny, drewniany, pw. Imienia Jezusa i św. Magdaleny, wystawiła Anna z Narzyńskich 1. voto Kuczyńska, 2. voto Zalewska. Świątynia spłonęła w roku 1885.

Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim wybudowano w latach 1888-1893 według projektu Jana Hinza, staraniem ks. proboszcza Karola Markowskiego. Konsekrowany w 1912 r. przez biskupa sejneńskiego Antoniego Karasia.

W latach 80. XIX w. parafia liczyła 4528 wiernych.

W latach 1971-1980 ks. prob. Piotr Łada wyremontował kościół. W okresie 1995-1999 staraniem ks. prob. Krzysztofa Krośnickiego uporządkowano cmentarz przykościelny i wycięto wszystkie drzewa wokół kościoła.

                                     

2. Obiekty zabytkowe

 • kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, 1888-1893
 • zespół kościoła parafialnego, nr rej.:A–280 z 23.03.1987
 • ogrodzenie z bramą i kapliczkami z końca XIX w.
 • plebania murowana z 1896 r.
 • cmentarz przykościelny
 • kostnica murowana z końca XIX w.
 • Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.
 • cmentarz rzymskokatolicki
 • kapliczka murowana, XIX w.
 • cmentarz wojenny z I wojny światowej.
                                     

3. Współcześnie

W latach 1996–1997 zbudowano jaz na rzece Nurzec mający na celu ograniczenie wahań wody w korycie i ruchu rumowiska wleczonego, podniesienie lustra wody gruntowej w dolinie, zwiększenie ilości wód stojących przez napełnienie starorzeczy, produkcję energii elektrycznej. Jaz z mostem i elektrownia zastąpiły istniejący w tym miejscu drewniany most.

Użytkownicy również szukali:

powiat, wysokomazowiecki, Kuczyn, Kuczyn powiat wysokomazowiecki, kuczyn (powiat wysokomazowiecki), oświata w łomży. kuczyn (powiat wysokomazowiecki),

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Powiat wysokomazowiecki Szkoły podstawowe podlaskie.

Pogoda w Kuczynie dzisiaj, dokładna prognoza pogody dzisiaj dla miejscowości Kuczyn, Powiat wysokomazowiecki, Województwo podlaskie, Polska. OSP KSRG Kuczyn Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem. Najdokładniejsza mapa Kuczyna gmina Klukowo powiat wysokomazowiecki woj. podlaskie. Mapy okolicznych miejscowości. Narzędzie do wyznacznia tras. 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie Dom Weselny Kuczyn. Gmina Klukowo to gmina wiejska w powiecie wysokomazowieckim. W gminie Klukowo znajduje się Kuczyn, który istniał już za czasów kasztelanii święckiej. Plebania Otwarte Zabytki. Powiat wysokomazowiecki powiaty, gminy, mapa, tablice rejestracyjne, kody Klukowo, Klukowo Kolonia, Kostry Podsędkowięta, Kostry Śmiejki, Kuczyn,. Nauka Jazdy Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Kordulski Kuczyn. Województwo: podlaskie, powiat: wysoko mazowiecki, gmina: Klukowo. Kraj: Polska Województwo: OSP Kuczyn. © 2008 Związek.


Mapa Kuczyn plan miasta, Kuczyn na mapie.

Powiat wysokomazowiecki to silne rolnictwo, atrakcyjne tereny śladów wczesnosłowiańskiego osadnictwa w Gródku koło Kuczyna w gminie. Mapa Kuczyna gm. Klukowo, woj. podlaskie, plan Kuczyn na. Sprawdź zasięg, znaleź najlepszą i najszybszą dostawcą usług internetowych w Kuczyn powiat Wysokomazowiecki, Podlaskie! Porównaj Kuczyn powiat.


600 lat Parafii w Kuczynie Powiat Wysokomazowiecki.

Wysokomazowiecki Portal Internetowy, Kościół 2020 12 11, Ksiądz Wysokie Mazowieckie Portal miasta powiat wysokomazowiecki Kościół, Zmarł były proboszcz parafii Kuczynie zdjęcie, fotografia. Show publication content!. Klukowo jak i całego powiatu wysokomazowieckiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczynie deklaruje dbanie o pojazd, zapewnienie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. 218 Sokoły tel. 605 417 243. Szkoła Podstawowa w Kuczynie. Klukowo 69 18​ 214 Klukowo tel. 86 277 29 03. Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych. Powiat wysokomazowiecki historia, walory i atrakcje turystyczne. Adresy i kody pocztowe na tej stronie Kod pocztowy 18 214 Kuczyn numery od 1 do końca obie strony województwo Podlaskie powiat wysokomazowiecki. Kuczyn Województwo Podlaskie, Powiat wysokomazowiecki. Kuczyn powiat wysokomazowiecki, Kuczyn Inne. Wieś Kuczyn podlaskie mapy, GUS, nieruchomości, regon, kod. Powiat: wysokomazowiecki, parafia gmina: Klukowo zespół elektroniczny: 0545d Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kuczynie.

Zmarł były proboszcz parafii w Kuczynie Wysokie Mazowieckie.

Szkoła Podstawowa, Kuczyn 69, 18 214 Klukowo Województwo: podlaskie Powiat: wysokomazowiecki Gmina: gm. Klukowo Miejscowość: Kuczyn. −. Powiat wysokomazowiecki Zapomniane cmentarze. Kuczyn 52°42′50″N 22°31′47″E. Województwo: podlaskie. Powiat: wysokomazowiecki. Gmina: Klukowo Liczba ludności: 350. Strefa numeracyjna: 48. Gmina Klukowo: Nowy sprzęt trafił do strażaków ochotników FOTO. Parafie Powiat wysokomazowiecki. Sprawdź jakie opinie mają parafie w Zmartwychwstania Pańskiego Kuczyn 18 214 Kuczyn 0 86 2772901. Pożary w Kuczynie i Sokołach Wysokomazowiecki24. Gródek wieś, powiat mazowiecki, gmina Klukowo, parafia Kuczyn 12. ​18 Jemielity W, Podziały administracyjne powiatów wysokomazowieckiego i. Powiat wysokomazowiecki. W sobotę 20 lipca odbyły się centralne obchody Jubileuszu 600 lecia erygowania Parafii w Kuczynie, zorganizowane przez Zjednoczenie.


Pharmacies Kuczynie on &ndash find the closest.

Mapa Kuczyn plan miasta Kuczyn. Szukasz ulicy Kuczyn, skorzystaj z internetowej mapy Kuczyn, pozwoli Ci to w łatwy sposób odnaleźć wybraną ulicę, plac. Szkoła podstawowa w kuczynie Rejestr Szkół i Placówek. W akcji udział brały zastępy JRG Wysokie Mazowieckie i OSP KSRG Sokoły. O godzinie otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w Kuczynie –. Parafie Powiat wysokomazowiecki. Jaka jest pogoda w Kuczyn. Aktualna pogoda w miejscowości Kuczyn. Temperatura i opady Kuczyn. Zobacz jaka pogoda jest w Kuczyn dzisiaj. Kody pocztowe Kuczyn. Należy do województwa podlaskiego, powiatu wysokomazowieckiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba. Kategoria:Kuczyn powiat wysokomazowiecki – pedia, wolna. Tego dnia Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie powiecie podkreślił Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.


Dwanaście aktywnych ognisk koronawirusa w regionie! Największe.

Miejscowość Kuczyn, powiat wysokomazowiecki, województwo Podlaskie, gmina Klukowo informacje o miejscowości. Szukasz informacji o. Mapa Kuczyn, plan miasta Kuczyn, mapa Kuczyn. Strony w kategorii Kuczyn powiat wysokomazowiecki. Poniżej wyświetlono 2 spośród wszystkich 2 stron tej kategorii. K. Kuczyn powiat.


Kuczyn kościół i cmentarz przykościelny krótka historia z Łomżą w.

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego – rzymskokatolicka parafia położona w diecezji łomżyńskiej Dekanat Szepietowo. Mieści się w Kuczynie. Polskie Radio Białystok w Wysokiem Mazowieckiem. Szkoła Podstawowa w Kuczynie. Lokalizacja. województwo: podlaskie powiat: Powiat wysokomazowiecki gmina: Klukowo miejscowość: Kuczyn. Świętowanie w Kuczynie. GMINNY OŚRODEK KULTURY W. Powiecie wysokomazowieckim, w gminie Klukowo. W latach 1975 1998 Ochotniczej Straży Pożarnej, a 20 grudnia 1962 roku w Kuczynie zabłysło.


Obręb ewidencyjny KUCZYN gmina wiejska Klukowo, powiat.

Uroczystości z okazji jubileuszu 600 lecia parafii w Kuczynie rozpoczęły się w naszym powiecie podkreślił Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. Strony internetowe Kuczyn, projektowanie stron tworzenie stron. Wybory do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Wyniki głosowania do rady powiatu Wyniki wyborów do rady powiatu Geografia Geografia.


INTERNET Kuczyn Wyszukiwarka operatorów Internetu WOJ.

Sprawdź, które apteki w Kuczynie posiadają Twój lek i zarezerwuj go już teraz! Enter the name of the medicine. Search medicine. The minimum length is 3 chars​. Szkoła Podstawowa W Kuczynie, Kuczyn. Województwo: podlaskie, powiat: wysoko mazowiecki, gmina: Klukowo. Kraj: Polska Województwo: OSP Kuczyn. © 2008 Związek Следующая Войти Настройки.

Mapa rejonu OSP Kuczyn.

Miejscowość, Kuczyn. Kod pocztowy, 18 214. Gmina, Klukowo. Powiat, wysokomazowiecki. Województwo, podlaskie. Typ, Szkoła podstawowa. Uprawnienia. Pogoda Kuczyn podlaskie, powiat wysokomazowiecki, gmina Klukowo. Obręb w granicach gminy Klukowo wysokomazowiecki, podlaskie. Obręb ewidencyjny KUCZYN gmina wiejska Klukowo, powiat wysokomazowiecki,. Szkoła Podstawowa w Kuczynie, Kuczyn. Obecny powiat wysokomazowieckie, istniejący od 1 stycznia 1999 roku to: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto i gmina Ciechanowiec, miasto i.


Kod pocztowy Kuczyn jaki.

Kuczyn, powiat wysokomazowiecki, gmina Klukowo. Data powstania. 1896. Numer w rejestrze. A 280 z 23.03.1987. Kategorie. mieszkalny sakralny. Rozkład jazdy busy na przystanku Kuczyn, gm. Klukowo rozkład. Kuczyn wieś położone w województwie podlaskie, w powiecie wysokomazowiecki, w gminie Klukowo. W najbliższej okolicy znajdują się miejscowości: Gródek. Powiat Wysokomazowiecki Wybory samorządowe 2018. POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI. 1.Miejska Filia Biblioteczna w Kuczynie. Kuczyn 3 18 214 Klukowo tel. 785 363 835 e mail: biblioteka klukowo@o2.pl. Dom Kuczyn, bez pośrednika 60 m2 75 000 Adresowo. Tag: powiat wysokomazowiecki 1915 r. cmentarz wojenny jest widoczny z drogi Kuczyn – Wyszonki jako kępa drzew w polu. Obok cmentarza przebiega. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony. Rozkład jazdy busy na przystanku Kuczyn, door to door w mieście Kuczyn, gm. Klukowo. Tabliczki przystankowe.


Klukowo Katalog stron OSP.

Gdzie leży miejscowość Kuczyn? Miejscowość Kuczyn, leży w Polsce w województwie podlaskie w gminie Klukowo, w powiecie wysokomazowiecki. POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Książnica Podlaska im. Łukasza. Kody pocztowe Kuczyn, powiat wysokomazowiecki w województwie podlaskim gmina Klukowo Znajdź kod pocztowy, którego szukasz. Kod pocztowy Kuczyn, podlaskie. Historia kościoła i parafii w Kuczynie powiat wysokomazowiecki sięga roku 1419, kiedy to pięciu braci z Gąsiorowa w ziemi łęczyckiej.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →