Poprzednia

ⓘ Cukiernie Semadenich
                                     

ⓘ Cukiernie Semadenich

Przez cały XIX wiek na ziemie polskie przybywali szwajcarscy cukiernicy z kantonu Gryzonia. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły cukiernicy z rodziny Semadeni. Wywodzili się z gminy Poschiavo. Założyli oni cukiernie w kilku miastach, z których najbardziej znane były w Warszawie, Lublinie oraz polska cukiernia w Kijowie, wspominane do dzisiaj w wielu publikacjach. Tworzyli zwartą, współpracującą ze sobą rodzinę, jednak w zachowanych przekazach jest sporo niezgodności w kwestii dat, a nawet pokoleń. Przyczyniła się do tego ruchliwość rodziny, powtarzające się imiona i powtarzające się nazwiska małżonek oraz przekazywanie sobie cukierni w rodzinie. Przez znaczną część XIX wieku tworzyli zamknięty krąg imigrantów i niemal wszyscy żenili się ze Szwajcarkami. Byli ewangelikami reformowanymi.

                                     

1. Drzewo genealogiczne

Tłem żółtym na poniższym schemacie wyróżnieni są samodzielni cukiernicy o nazwisku Semadeni, działający w zaborze rosyjskim i w Kijowie.

Maria Semadeni 1815-1859, córka Jakuba Giacomo z Łomży, wyszła w 1835 za Szwajcara Domenico Fanconiego 1808-1878, cukiernika z Łomży, pierwszego z linii cukierniczej Fanconi w Odessie.

                                     

2. Płock, Łomża, Suwałki

W Płocku cukiernię miał Antonio Cortesi z Davos. Z jego córką Marią Elizą ożenił się w 1820 Kacper Semadeni 1799-1861, który jako pierwszy z rodziny przyjechał do Polski. W tym samym roku przejął cukiernię "Paris” po zmarłym cukierniku Paolo Castasegna.

Józef Semadeni urodzony 1812 w Poschiavo przeniósł się w 1872 z Warszawy do Płocka, miał cukiernię mieszczącą się przy Teatrze Miejskim przy ulicy Piekarskiej i w niej czytelnię czasopism krajowych i zagranicznych. Jednym z 11 dzieci Józefa był Władysław Semadeni, który ukończył gimnazjum w Płocku i został pastorem, a później zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Jego synem był sędzia Tadeusz Semadeni. Wnukiem innego syna Józefa był Wacław Semadeni 1922-1986, lekarz, adiunkt w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie, podporucznik AK, uczestnik Powstania Warszawskiego w walkach na Starym Mieście; mając szwajcarski paszport, wyjechał później do Szwajcarii, gdzie był lekarzem w Nyon.

Kacper Semadeni przyjechał w 1821 z Płocka do Łomży i tam urodziła się jego najstarsza córka Anna Maria, późniejsza żona Józefa Semadeniego. Cukiernię prowadził też w Łomży jego brat Jakub 1787-1844, który potem przeniósł się do Warszawy. Kacper był powszechnie szanowany m.in. za wspieranie biednych i nieszczęśliwych, a w kościele ewangelickim umieszczono jego portret. Do Kacpra na naukę rzemiosła cukierniczego przysłano kilkunastoletniego Antoniego Kazimierza Bliklego, późniejszego twórcę wielopokoleniowej firmy cukierniczej w Warszawie. Józef Semadeni po ślubie 1842 z Anną Marią, córką Kacpra, przeniósł się do Łomży, do teścia. Po jej przedwczesnej śmierci w wieku 36 lat przeniósł się w 1857 do Warszawy.

Wcześniej w Suwałkach Józef Semadeni i Szwajcar Walenty Robbi prowadzili od ok. 1846 cukiernię na rogu Chłodnej i dzisiejszej Kościuszki.

                                     

3. Warszawa

Kacper Semadeni przyjechał w 1827 z Łomży do Warszawy i otworzył cukiernię na parterze kamienicy u zbiegu Nowego Światu i Świętokrzyskiej obecnie Nowy Świat 63. Jej stałymi bywalcami byli m.in. profesorowie szkół warszawskich. Później Kacper wrócił do Łomży, a prowadzenie cukierni przejął na kilka lat wspominany już wcześniej Józef Semadeni.

Po nim cukiernię tę prowadził Antoni Semadeni 1802-1884 wraz z bratem Beniaminem Kacprem 1830-1898. Antoni kupił też w 1872 całą kamienicę, w 1862 kupił drugą cukiernię przy Marszałkowskiej róg Królewskiej, a także zbudował jeszcze fabrykę czekolady przy ul. Leszno 62. W 1875 został on pierwszym konsulem szwajcarskim w Warszawie siedzibą konsula był wspomniany jego dom przy Nowym Świecie.

W roku 1859 lub 1865 Józef Semadeni przejął od Edwarda Bogumiła Strasburgera ojca Leona Strasburgera dawną cukiernię Lessla na brzegu Ogrodu Saskiego, przy ulicy Królewskiej. Największą jej atrakcją była weranda wychodząca na ogród. Później cukiernię tę prowadził Antoni Semadeni który był szwagrem Józefa, a od 1875 Bernard Semadeni 1827-1892, który przeniósł się z Łomży i zasłynął w Warszawie jako mistrz cukiernictwa; m.in. w 1890 otrzymał medale za swoje wyroby.

Cukiernię "Pod Filarami” założył Szwajcar Laurenty Wawrzyniec Lourse w 1833. Jan Stanisław Bystroń tak pisał o warszawskich cukierniach w latach 1831–1863: Cukierni liczono 38; w niektórych z nich, wytworniej urządzonych były pokoje do czytania gazet. Najlepszą frekwencją cieszył się Lourse pod kolumnami Teatru Wielkiego, dalej Strasburger późny Lessel, gdzie można było wchodzić także od Ogrodu Saskiego, dalej Semadeni na Nowym Świecie. Później cukiernia "Pod Filarami” zmieniła właścicieli, a w 1888 od Jana Janowskiego kupił ją Bernard Semadeni. Mieściła się w zespole Teatru Wielkiego, bywali tu artyści, pisarze, dziennikarze, przemysłowcy, finansiści, politycy; opowieści o tych spotkaniach pojawiały się i nadal pojawiają w wielu publikacjach. Stała się symbolem szwajcarskich cukierni w Warszawie w XIX wieku. Cukiernia ta miała filie we wszystkich teatrach rządowych i w Teatrze w Łazienkach. Dokładnie opisuje ją i jej gości Jadwiga Waydel Dmochowska, dodając: najzasłużeńszy, najgruntowniej spolszczony ród Semadenich. W 1863 Bernard został aresztowany i uwięziony 22 lutego 1864 na jakiś czas w kazamatach twierdzy w Modlinie za sprzyjanie powstańcom i tolerowanie ich zebrań w cukierni w czasie obowiązującego wtedy stanu wojennego. Zwolniony został po wstawiennictwie ambasady Francji, która reprezentowała interesy Szwajcarów w Królestwie Polskim.

Po śmierci Bernarda cukiernię prowadzili: Szwajcar Andrzej Robbi oraz syn Bernarda Ryszard, który w 1903 kupił ponadto od Szwajcara Fryderyka Zamboniego firmę Lourse ulokowaną wtedy w gmachu Hotelu Europejskiego. W czasie I Wojny Światowej sprzedał on obie cukiernie: "Pod Filarami” i "Lourse” z zamiarem powrotu na stałe do Szwajcarii; kupił ją Gustaw Baselgia, zięć Bernarda Ottona Semadeniego z Kijowa. Niestety powojenny krach marki zmusił Ryszarda do powrotu do Warszawy i pracy u innych cukierników.

Oprócz wymienionych powyżej pięciu cukierni, członkowie rodziny Semadenich mieli jeszcze przez krótszy czas inne cukiernie: na Krakowskim Przedmieściu w pobliżu kościoła Karmelitów, na rogu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu w kamienicy Husaka, gdzie dziś jest Empik, na rogu ulic Niecałej i Wierzbowej oraz przy Żelaznej Bramie u wejścia do Ogrodu Saskiego obie Józef Semadeni.                                     

4. Lublin

Andrzej Semadeni 1802-1886, brat cukierników Jakuba i Kacpra z Łomży, założył w 1836 cukiernię w Lublinie w domu przy ul. Królewskiej 2, na rogu Krakowskiego Przedmieścia. Po Andrzeju tę najbardziej ekskluzywną cukiernię w Lublinie prowadzili jego synowie Kacper 1836-1886 i Aleksander 1844-1893. Semadeniowie pierwsi w kraju wprowadzili zwyczaj nakładania przez kelnerów na talerzyki tortów i ciastek nie rękami, lecz specjalnymi szczypcami.

Gdy w roku 1896 cukiernia ta została sprzedana Leonowi Obalikowskiemu, istniała już od z górą 20 lat druga cukiernia i zarazem kawiarnia Semadenich, otwarta w zakupionej przez braci kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 27, na rogu obecnej ulicy Staszica. Miejsce było wybrane idealnie, łatwe do znalezienia, w pobliżu czterech najlepszych lubelskich hoteli, przy świątecznej promenadzie w stronę Ogrodu Saskiego. Na ulicy dobudowano werandę w paryskim stylu; razem była setka stolików o marmurowych blatach. Po Aleksandrze cukiernię prowadził jego bratanek Andrzej Teodor Semadeni, który był też znanym fotografem, wydawcą i miłośnikiem Lublina. Gdy zmarł w 1906, cukiernię przejęła jego żona, Szwajcarka Amelia Semadeni *1877, z d. Schmidt. Olgierd Budrewicz pisał: W 1936 r. cukiernia obchodziła stulecie; była wtedy prowadzona wspólnie z Domańskim. Był to najelegantszy lokal w Lublinie, z tarasem i pięknymi stylowymi meblami. Starzy lubliniacy do dziś nazywają ją cukiernia Semadeniego. Zdaniem Julii Hartwig była to elegancka kawiarnia w stylu wiedeńskim, gdzie można było przeczytać gazety i napić się dobrej, pachnącej kawy. W lokalu tym bywali przeważnie starsi panowie, młodzież nie miała wówczas zwyczaju chodzić do kawiarni. Po 1945 cukiernia ta została upaństwowiona, odrestaurowana, straciła swój dawny wystrój, charakter i poziom, w miejsce kelnerów w białych marynarkach wprowadzono dziewczęta ubrane na ludowo.

                                     

5. Kijów

Bernardo Otto Semadeni 1845-1907, syn Andrzeja 1802-1886 z Lublina i kuzyn Bernarda Semadeniego z Warszawy, był właścicielem cukierni z kawiarnią w Kijowie, ulokowanej w prestiżowym miejscu na Chreszczatyku nr 15, naprzeciw Gorodzkiej Dumy ratusza.

Budynek ten oddzielony był od Giełdy Miejskiej ulicą Instytucką dzisiaj jest tam Majdan Niepodległości. Jak wspominał Jarosław Iwaszkiewicz, w cukierni tej spotykali się polscy ziemianie, a wszyscy kelnerzy mówili po polsku. Konstantin Paustowski zaś napisał we wspomnieniach: Na Kreszczatiku kadet wszedł ze mną do cukierni Semadeniego … Powierzchnia stoliczka była zimna i cała zapisana cyframi – u Semadeniego zbierali się macherzy giełdowi i obliczali na stolikach zyski i straty. Wcześniej, w 1864 Bernard Otto przebywał 2 tygodnie w rosyjskim areszcie w Sosnowcu po próbie wwiezienia z Niemiec antycarskich materiałów i portretów przywódców Powstania Styczniowego. Po jego śmierci cukiernią kierował jego syn Andrea.

Po rewolucji bolszewickiej cukiernię upaństwowiono. W okresie NEP Andrea Semadeni i jego żona Alina z d. Kniazikow, mając szwajcarskie paszporty, dostali pozwolenie opuszczenia ZSRR i ok. 1934 przyjechali do Warszawy, gdzie Andrea został zatrudniony jako cukiernik. W 1939 w dom, gdzie mieszkali, uderzyła bomba. Wyjechali więc w 1940 do Szwajcarii. Gdy Niemcy wkraczali do Kijowa we wrześniu 1941, Rosjanie zaminowali prawie cały Chreszczatyk i po kilku dniach wysadzili go w powietrze, w tym budynek cukierni.

Użytkownicy również szukali:

dawna restauracja, dawne nazwy restauracji, księżycowa lublin menu, restauracja powszechna lublin, restauracja trojka lublin, restauracje w prl, lublin, restauracja, restauracje, Cukiernie, dawna, menu, ksiycowa, trojka, powszechna, restauracje w prl, restauracji, nazwy, restauracja powszechna lublin, restauracja trojka lublin, dawna restauracja, ksiycowa lublin menu, Semadenich, dawne, Cukiernie Semadenich, dawne nazwy restauracji, cukiernie semadenich, media w łomży. cukiernie semadenich,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Dawna restauracja.

Plik:Cukiernia Semadeniego Lublin pocztówka 1907.jpg pedia. W książce W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich Loursea, ale mimo jednego zarządu cukiernie w teatrze – Semadeni, i w. Restauracje w prl. Profesor Blikle: nie tylko pączki, nie tylko Warszawa 4. Warszawskich kawiarni i cukierni JEJ CUKIERNIE I KAWIARNIE STAŁY SIĘ PRAWDZIWIE EUROPEJSKIE Bernard Semadeni 1827 92. Dawne nazwy restauracji. Tadeusz Semadeni 1902–1944 – ojciec polskiego pływania. Kacper Semadeni przyjechał w 1827 z Łomży do Warszawy i otworzył cukiernię na parterze kamienicy u zbiegu Nowego Światu i. Księżycowa lublin menu. Kamienica Lesslów, Strasburgera Fundacja Warszawa 1939. Przedwojenne warszawskie cukiernie i pijalnie czekolady. Palmoni, Fuchs, Wedel, Blikle, Fruziński, Franboli, Lardelli, Mini, czy Semadeni.


Dawnych cukierni czar Dziennik Wschodni.

Molto altro su Varsavia e Antonio Semadeni di Guido Lardi. cukiernia Laurenta Lourse a w Warszawie W hotelu Europejskim Pasticceria, Varsavia, Polonia. Ptyś z bitą śmietaną i malinami z Lublina Ministerstwo Rolnictwa i. Amelia Semadeni, miłośniczka nalewek i słodyczy, właścicielka słynnej w Lublinie na przełomie XIX i XX wieku cukierni Semadeniego w. Gomulickiego przewodnik po kawiarniach i cukierniach. Na. Antoni Kazimierz rozpoczął praktykę cukierniczą w wieku 14 lat w pierwszej z cukierni Semadenich, u Kaspra Semadeniego w Łomży również.


Druk zgłoszenia udziału Bursa Szkolna nr 5.

Uczył się zawodu w cukierni Semadenich w Łomży. Do Warszawy przybył w latach 60. XIX wieku. W 1869 roku odkupił od swojego ówczesnego. Twórcy cukierni Lukullus Albert Judycki i Jacek Malarski. Dziś Moniuszki była dla dawnej Łodzi tym, czym dla Warszawy Lours czy Semadeni. Tutaj znajdowała się cukiernia Roszkowskiego. Fot. O Laur Amelii Semadeni Kazimierz Dolny. English: Confectionery opened in 1827 by Andrea Semadeni in Lublin, at 27, Krakowskie Przedmieście street. Data, rok 1907 lub wcześniej. Źródło, Pocztówka. Restauracje i handelki dawnej Warszawy – prelekcja w Czytelni. Jego ojciec, Józef Semadeni, był jednym z właścicieli szwajcarskich cukierni Semadenich w Polsce. Przyrodnia siostra Anna Maria z.

Pączek do kawy i sznycel po lubelsku, czyli co jadali lublinianie z.

W Warszawie prym w tej dziedzinie wiedli Szwajcarzy, wśród nich rodzina Mini, Semadeni, Lourse i Olgiati. Do Rzeczypospolitej przyjechali. Lublin. Cukiernia A.K. Semadeni na rogu Krakowskiego. We wszystkich tych miastach w cukierniach szwajcarskiego rodu Semadenich kupowało się bowiem przepyszne ciasta i desery. Radzyńska Cukiernia Olgiatiego Kozirynek. Obok kawiarni Rutkowskiego była druga cukiernia i zarazem kawiarnia Semadenich znacznie od tamtej rozleglejsza i elegantsza, w zakupionej w 1875 r. przez. Szwajcarzy na Lubelszczyźnie w latach 1815 1914 Andrzej. Córka państwa Semadenich pomogła wielu luziom Janina Mizeracka II wojna światowa okupacja Semadeni, Amelia cukiernia ulica Konopnicka.


DLibra Digital Library Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 27.

Cukiernia A. K. Semadeni. Keywords: ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Śródmieście dzielnica Lublina. Luty 2019 Staromiejski Dom Kultury. Jego literacka kawiarnia i cukiernia w jednym ma już kilka filii, a miniaturowe pączusie Musiałaby wspomnieć o rodzinie Semadenich.


Gęsina Publio.

W 1917 r. lokal odkupił od Semadenich właściciel innej cukierni lubelskiej, był pan Domański, do niego też należała kawiarnia Semadeni na rogu Staszica. Słodkie oblicze Lublina – LUBELSKIE ARCHIWUM CYFROWE. Produkcyjnych oraz cukierni. Wszystkie o podobnym asortymencie ciast i tortów oraz wystroju lokali. W cukierniach Semadenich słuchano. Ulica królewska Muzeum Lubelskie. Szwajcar Andrzej Semadeni należał do słynnego klanu cukierników. Ta pierwszorzędna cukiernia oferowała jednak nie tylko słodkie.


Cukiernia Laurenta Lourse a w Warszawie W hotelu Europejskim.

Najsłynniejsza cukiernia mieściła się na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Staszica. Należała ona do rodziny Semadenich, a sprzedawane. Słodka Polna Kolej na rower. Jego kawiarnię przejął potem inny wielki cukiernik, również Szwajcar – Semadeni. Bardzo znana była cukiernia Fruzińskiego. Poza tym. CAFE SEMADENI. Semadeni. Ulubioną, kawiarnią ojca był Semadeni, pod filarami Teatru Wielkiego​. Przed cukiernią Semadeniego, po prawej stronie, na ścianie teatru, wisiała.


Łódź. Roszkowski. Kawiarnia na wzór warszawskich cukierni.

Nazwy lubelskich przedwojennych kawiarni i cukierni znaleźć można Semadeni cukiernia i zarazem kawiarnia działająca w zakupionej w. Na słodko – trzy wypieki – Studio Opinii. Ceny w cukierniach warszawskich są po większej części umiarkowane, Semadeni dwie cukiernie: pierwsza na rogu Nowego Światu i Ś to. Tłusty czwartek. Pączki i faworki, czyli historia warszawskich cukierni. Reklama cukierni L. Loursea z czasów, kiedy właścicielem był B. Semadeni. swoich wyrobów zwłaszcza w okresie zapustu, świąt Bożego Narodzenia.


Spacer po przedwojennych warszawskich cukierniach, część 1.

Wasz ulubiony przewodnik Rafał zabierze Was w magiczną przygodę szlakiem legendarnych warszawskich cukierni i kawiarni. Słodka Warszawa bilety na. Pod Filarami, czyli słodka historia Semadenich Sekrety Warszawy. Władysław Semadeni pochodził z rodziny szwajcarskich ewangelików reformowanych. Studiował teologię w Królewcu. Po ordynacji objął zarząd nad parafią. Człowiek pracy i modlitwy 2019 T. Ryszard Semadeni, wieloletni i ostatni właściciel Loursea, a także innych warszawskich cukierni, starał się, aby każdy z jego lokali miał własne. Semadeni Irena 647. Mówiącym o cukierni Semadenich? Prus zrobił literówkę. A czy poezja o syrenach też jest żródłem historycznych? Edytowane 1 Marzec.

2x W DAWNYCH CUKIERNIACH i KAWIARNIACH Warszawa 1.

Strony mogę z przyjemnością zaznaczyć, że Pani Dr Semadeni Konopacka odznacza się obok dużego dawne cukiernie Semadeniego, w tym ta przy ulicy. Cukierni semadeniego Archiwum. Cukiernia Semadeniego. W lewym dolnym rogu sygnatura rytownika: EG. Liczni członkowie szwajcarskiej rodziny Semanedich otwierali cukiernie w kilku.


Cukiernia Lourse Warszawa po 74 latach znów na mapie stolicy.

Cukiernie: Lourse w gmachu hotelu Europejskiego i w Teatrze Wielkim, Semadeni na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej i Nowego Świata,. Semadeni cukiernik Łódzki Almanach XIX XX wieku. Z rodziny szwajcarskich ewangelików reformowanych, jego ojciec, Józef Semadeni był jednym z właścicieli szwajcarskich cukierni Semadenich w Polsce.​. Ogród Saski cukiernia Semadeniego Warszawa Oferta. Zbigniewa Semadeniego o warszawskiej rodzinie Semadenich, którzy zakładali w Warszawie słynne cukiernie, o ich polonizujących się.


Dawne cukiernie i ich wyroby – Gotuj się!.

To tutaj powstały pierwsze warszawskie cukiernie w XVIII wieku. Przy ul. Cukiernia mistrza Kacpera Semadeni znajdowała się przy Nowym Świecie 63. Słodka Warszawa wycieczki. Wylewał się na Krakowskie Przedmieście z Cukierni Semadenich czy od Chmielewskiego. Uwodzicielskie zapachy tej pierwszej przewijają. Słynne rody i rodziny: Semadeni Kulinarny czwartek. Kawiarnie i cukiernie Cukiernia Domańskiego Rutkowski Semadeni w Lublinie druga cukiernia i zarazem kawiarnia Semadenich znacznie od tamtej. Przewodnik sentymentalny po lubelskich kawiarniach i Teatr NN. Założoną jeszcze w czasach Augusta III cukiernię Lessla, która mimo późniejszych zmian właścicieli Semadeni, Lourse została zamknięta dopiero w 1938.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →