Poprzednia

ⓘ Rekreacja
                                               

Uzdrowisko

Uzdrowisko, kurort – miejscowość dysponująca naturalnymi czynnikami leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne oraz właściwości klimatyczne. Warunkiem powstania miejscowości uzdrowiskowej jest występowanie walorów przyrodniczych. Wody mineralne służą do kąpieli leczniczych i do kuracji pitnej, a właściwości klimatyczne stosowane są w klimatoterapii. W Polsce termin uzdrowiska został zdefiniowany ustawowo jako obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczyc ...

                                               

Rozrywka

Rozrywka – działalność mająca na celu dostarczenie przyjemności poprzez relaks. Rozrywka może mieć charakter bierny, jak na przykład oglądanie filmu w kinie czy udział w spektaklu operowym lub aktywny, jak np. udział w grach towarzyskich. Uprawianie sportu, hobby czy turystyki jest formą rozrywki, jednak często te formy są określane mianem rekreacji, gdyż wymagają aktywnego zaangażowania się, co odróżnia je od tylko odpoczynku biernego. Dostarczaniem rozrywki w sposób profesjonalny zajmuje się gałąź gospodarki zwana przemysłem rozrywkowym.

                                               

Aquapark

Aquapark, akwapark, park wodny, wodny park rozrywki – obiekt sportowo-rekreacyjny rodzaj parku rozrywki, którego główną częścią są baseny kąpielowe. W skład infrastruktury aquaparku wchodzą baseny kąpielowe o różnych głębokościach, wielkościach i ze zróżnicowaną temperaturą wody, często również ze sztucznymi falami oraz miejscami do surfowania. Dodatkowe atrakcje to m.in. zjeżdżalnie, sztuczne rzeki z rwącym nurtem, fontanny, bicze wodne oraz gejzery wodne. W ofercie parków wodnych są również zabiegi hydroterapeutyczne, sauny, solaria, czasem także kąpiele solankowe. Często buduje się park ...

                                               

Dacza

Dacza, domek letniskowy, dom wakacyjny – dom, zwykle nieduży i otoczony działką, znajdujący się poza miastem, ale najczęściej w jego pobliżu, służący celom wypoczynkowym. Dacze są bardzo popularne na terenie dawnych republik radzieckich, gdzie były swoistym symbolem pozycji społecznej. W przeszłości wydzielano specjalne tereny dla dacz prominentów: polityków, artystów, naukowców.

                                               

Rok szkolny

Rok szkolny – okres przeznaczony na realizację programu nauczania jednej klasy; w Polsce zależnie od szczebla szkoły trwa do końca sierpnia lub od początku września do czerwca roku następnego, co daje łącznie ok. 210 dni nauki; w innych krajach od 150 do 240 dni nauki; rok szkolny dzieli się zazwyczaj na semestry lub na 3-4 okresy, kiedy dokonuje się podsumowania osiągnięć szkolnych. Jest to okres trwania nauki i zajęć szkolnych w szkołach – podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych począwszy od września do czerwca.

                                               

Kemping

Kemping ang. camping "obozowisko" – obiekt turystyczny położony na większym terenie, ogrodzony i strzeżony, na którym goście zatrzymują się na pobyt w namiotach, samochodach kempingowych i przyczepach kempingowych, ale mogą także korzystać z pawilonów, domków turystycznych lub innych obiektów stałych. Kempingi umożliwiają przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów. Część kempingów honoruje karty rabatowe wydawane przez organizacje caravaningowe. Dobrze wyposażone kempingi posiadają zazwyczaj: podłączenie do energii elektrycznej miejsce na rozpalenie ogniska. specjalne miejsca do spuszc ...

                                               

Naturyzm

Naturyzm lub nudyzm – praktykowanie wspólnej nagości w miejscach specjalnie wydzielonych albo odosobnionych mające na celu zbliżenie się do życia bliższego naturze. Naturyści wypoczywają nago w warunkach, w których ubiór nie spełnia pozytywnej funkcji i przeszkadza, a więc podczas plażowania, kąpieli, korzystania z sauny i łaźni. Naturyzm ma stanowić wyraz szacunku wobec samego siebie, swojego ciała, innych ludzi i całej przyrody. Naturyści deklarują swoje proekologiczne zachowania. Zdaniem krytyków, naturyzm jest wyrazem odcięcia się od konserwatywnego spojrzenia na świat, nakładającego n ...

                                               

Ferie

Pojęcie ferie ma następujące znaczenia: włoskiego sformułowania ferie używa się również w odniesieniu do "wakacji sądowych" vacatio legis; współcześnie pojęcia tego używa się w odniesieniu do dni wolnych od nauki szkolnej; ferie łac. feriae – starorzymskie określenie dni odpoczynku poświęconych obrzędom religijnym dla któregoś z bóstw; Poniżej przedstawiono terminy wakacji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych inne terminy dotyczą uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w Polsce: wiosenna przerwa świąteczna: na okres od Wielkiego Czwartku do pierwszeg ...

Rekreacja
                                     

ⓘ Rekreacja

English version: Recreation

Rekreacja, aktywny wypoczynek – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.

W architekturze – potoczne określenie przestrzeni w budynku szkolnym lub na jego zewnątrz przeznaczone na wypoczynek uczniów w przerwach międzylekcyjnych

Przyczynia się ona do rozwoju zainteresowań i osobowości, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego oraz zapobiega chorobom cywilizacyjnym. Rekreacja z założenia jest aktywnością dobrowolną. Jej formy wynikają głównie z typu zainteresowań i miejsca pobytu człowieka.

Specyficzną formą jest rekreacja ruchowa określana czasem jako sport rekreacyjny. Jest ona formą czynnego odpoczynku i rozrywką. Cechy rekreacji można także zauważyć w niektórych formach aktywności turystycznej, nauce dla przyjemności, uprawianiu sztuki a nawet gotowaniu. Rola rekreacji we współczesnym świecie nabiera znaczenia w związku z koniecznością zapobiegania sytuacjom stresowym, chorobom cywilizacyjnym, skracaniem czasu pracy i podnoszeniem poziomu życia.

Organizacja rekreacji ma we współczesnych państwach charakter indywidualny. Skala zjawiska jest efektem zarówno świadomości poszczególnych osób, działalności organizacji i stowarzyszeń organizujących zajęcia, zamożnością społeczeństw ale także ilością czasu wolnego - czasu pracy i dni wolnych.

W Polsce organizacją rekreacji zajmują się m.in. TKKF, PTTK, LZS, zrzeszenia i kluby sportowe oraz organizacje młodzieżowe. Organizacją o zasięgu światowym jest International Recreation Association IRA, powstała w 1956, do której należą z polskiej strony przedstawiciele TKKF.

Rekreacja jest rozumiana jako wszelkie czynności podejmowane dla regeneracji sił, a przejawiające się w uczestniczeniu w rozrywkach kulturalnych, grach sportowych czy też różnych formach ruchu turystycznego – po godzinach zajęć służbowych czy szkolnych, poza obowiązkami społecznymi i normalnymi czynnościami domowymi

Rekreacja – jako termin i zjawisko społeczne wydaje się być powszechnie znana i rozumiana. Kontekst znaczeniowy pojęcia "rekreacja” nie jest dyskusyjny w powszechnym tego słowa znaczeniu. Budzi natomiast kontrowersje w przypadku prób uściślenia naukowego terminu. Wąsko dawniej pojmowana rekreacja – początkowo jako popołudniowy wypoczynek uczniów chłopców mieszkających w szkołach z internatem pod opieką i przy czynnym udziale nauczycieli – wychowawców Ustawa Komisji Edukacji Narodowej z 1783 roku, następnie traktowana jako synonim wczasów Daszyńska-Golińska, 1925 – ewoluowała w kierunku rozszerzenia definicji o szereg zajęć pozornie niemających charakteru rekreacyjnego. Dzisiejsza charakterystyka tego pojęcia najogólniej odnosi się do wszelkich zajęć podejmowanych przez jednostkę w czasie wolnym. Istotne jest także, że nie rodzaj i forma wybranej aktywności decyduje o jej rekreacyjnym charakterze, a sposób traktowania i odczuwania tejże przez konkretną osobę. Niezmiernie ważne wydaje się podkreślenie powiązania zjawiska rekreacji ze sferą czasu wolnego człowieka. Oba te pojęcia występują w zasadzie współzależnie, co oznacza, że czas wolny jest warunkiem niezbędnym do podejmowania zachowań rekreacyjnych, a zajęć rekreacyjnych nie można podejmować w czasie pracy, chociaż sama praca może w pewnych warunkach zawierać elementy rekreacji

"Forma działania dobrowolnie wybrana przez człowieka ze względu na osobiste zainteresowania i dla własnej satysfakcji, podejmowana poza obowiązkami zawodowymi i domowymi, w czasie wolnym od pracy, jest stałym i pochodnym elementem czasu wolnego, a ten z kolei naturalnym i koniecznym dopełnieniem pracy”
                                     
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR podmiot zajmujący się krzewieniem kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców danej miejscowości, mający
  • Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jeden z trzech wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego
  • Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jeden z trzech wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego
  • Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku jednostka naukowo - dydaktyczna, będąca jednym
  • Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu jeden z trzech wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka ośrodek sportu i rekreacji w Świętochłowicach - Piaśnikach. Historia powstania i rozbudowy OSiR Skałka sięga lat sześćdziesiątych
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach jednostka budżetowa zajmująca się krzewieniem kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Suwałkach. OSiR powstał
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach OSiR jednostka budżetowa zajmująca się krzewieniem kultury fizycznej, sportu i rekreacji powstała w latach
  • Ścieżka zdrowia szereg urządzeń ustawionych w parku itp., służących rekreacji polegającej na wykonaniu określonego zestawu ćwiczeń gimnastycznych. Ścieżka
  • Za sport w mieście odpowiada podlegający mu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek jest też właścicielem a raczej obsługuje majątek miasta stadionu

Użytkownicy również szukali:

bariery rekreacji, historia rekreacji, rekreacja konna, rekreacja sjp,

...

Turystyka i rekreacja studia magisterskie SGTiH Vistula.

Basen Centrum Sportu i Rekreacji Cascada. ul. Szuwarowa 1. Urządzony w kameralny sposób, z egzotyczną laguną i komfortowym jacuzzi. Zapewnia takie. Rekreacja Oficjalna strona Miasta i Gminy Piaseczno. Strona internetowa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. Rekrutacja na studia. Wychowanie Fizyczne​. Rekreacja LaMar: Klub fitness w Kielcach Centrum Rekreacji. Definicja rekreacji Te zajęcia które są podejmowane w czasie wolnym dla odpoczynku pomnażania zdrowia rozrywki samodoskonalenia obejmujące wszystkie.


...