Poprzednia

ⓘ Linia kolejowa nr 271
Linia kolejowa nr 271
                                     

ⓘ Linia kolejowa nr 271

Linia kolejowa nr 271 Poznań Główny - Wrocław Główny – w całości zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa znaczenia państwowego o długości 164.454 km. Stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej - magistrali E 59 ujętej w Umowie europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych. Linia kolejowa nr 271 jest obecnie jednym z najintensywniej eksploatowanych odcinków infrastruktury zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

                                     

1. Historia

W 1853 roku podjęta została decyzja o budowie linii kolejowej łączącej Wrocław z Poznaniem określanej mianem Drogi Żelaznej Wrocławsko-Poznańsko-Głogowskiej. Koncesję na budowę uzyskała Kolej Górnośląska. Spółka rozpoczęła budowę dnia 16 listopada 1853 r., wychodząc od Leszna równocześnie w trzech kierunkach: do Wrocławia i Poznania oraz na linii bocznej do Głogowa obecnie według ewidencji PKP fragment linii kolejowej nr 14.

Budując linię główną we Wrocławiu konieczne było postawienie mostu kolejowego przez Odrę w pobliżu dzisiejszego drogowego Mostu Milenijnego pomiędzy Popowicami a Osobowicami – zrealizowano go w postaci 33-przęsłowej konstrukcji stalowej o łącznej długości 380 m dwa przęsła były obrotowe, dzięki czemu utrzymano żeglowność rzeki w tym miejscu.

27 września 1856 roku linią kolejową przejechała na odcinku Wrocław Główny – Leszno próbna lokomotywa parowa. Pierwszy regularny kurs składu miał miejsce 27 października 1856 r. Uroczyste otwarcie linii nastąpiło dwa dni później, 29 października.

Wraz z linią, wybudowano i oddano do użytku stacje: Puszczykowo, Mosina, Czempiń, Kościan, Stare Bojanowo, Lipno, Leszno, Rydzyna, Bojanowo, Rawicz, Żmigród, Osola, Oborniki Śląskie, Szewce, Osobowice, Wrocław Główny.

Początkowo linia była jednotorowa, drugi tor położony został po roku 1886.

W dwudziestoleciu międzywojennym linia kolejowa nr 271 była linią międzynarodową, a stacja w Lesznie pełniła funkcję stacji z kontrolą graniczną. Granicę przekraczały 2 pociągi osobowe oraz pociąg pospieszny 801/802 relacji Wrocław – Gdańsk – Wrocław. Do Rawicza docierały również 2 pociągi osobowe z Poznania.

Eksploatacja trakcji parowej na odcinku Leszno-Poznań w latach 50. XX wieku była dość utrudniona. Okresowo pojawiające się problemy z naborem wody, spowodowane brakiem czynnych żurawi wodnych m.in. na stacjach Oborniki Śląskie oraz Skokowa sprawiały, że parowozy Ty4 z Leszna, powracające z obsługi ciężkich pociągów towarowych od Opola i Wrocławia, docierały do Żmigrodu z niemal suchym tendrem. W okolicach Pęgowa, gdzie istnieje spore wzniesienie, stosowano niekiedy parowozy Ty4 w charakterze lokomotyw popychających.

W latach 70. XX wieku nastąpiła elektryfikacja linii Poznań – Wrocław. Przebiegała ona w trzech etapach:

 • 20 grudnia 1969 r. – Puszczykówko – Leszno
 • 22 kwietnia 1970 r. – Leszno – Wrocław Główny
 • 31 maja 1969 r. – Poznań Główny – Puszczykówko

Wzmożony ruch kolejowy przypadający na lata 60 i 70. XX wieku wymógł wybudowanie w roku 1977 nad torowiskiem linii kolejowej nr 271 w km 95.183, kąt skrzyżowania 119°64’84” w Lesznie wiaduktu, który ma za zadanie zwiększenie przepustowości ruchu samochodowego. Z tego samego powodu w 1969 roku wybudowano przejście podziemne łączące ulicę Słowiańską z ulicami: Polną i Święciechowską.

W związku z budową autostrady A2, która przecina linię 271 pod torami wybudowano tunel a jednocześnie wiadukt kolejowy. Obiekt znajduje się na km 163.500 linii kolejowej Wrocław - Poznań wraz z łącznicą kolejową nr 802 towarową Poznań Starołęka – Luboń koło Poznania i terenem PKP SA zarezerwowanym dla przewidywanej stacji postojowej Poznań. Konstrukcja tunelu składa się z 14 segmentów. Prace wykonywane były od 23 marca 2001 godz. 22:00 do 26 marca 2001 godz. 13:00, po czym przywrócony został ruch pociągów.

W latach 1916‒1918 kursował tędy okresowo Pociąg Bałkański, a w drugiej połowie lat 40. XX wieku przejeżdżał pociąg Balt-Orient-Express ze Sztokholmu do Stambułu.

1 października 2006 roku linia 271 obchodziła 150 lecie powstania. Z tej okazji odbyły się w Lesznie jubileuszowe uroczystości zainaugurowane kilka minut przed godziną 14, z chwilą wjazdu na tor przy peronie pierwszym od strony Wrocławia tak samo jak przed 150 laty pociągu specjalnego retro składającego się z parowozu Pm36-2 z parowozowni Wolsztyn znanego powszechnie jako Piękna Helena oraz zabytkowych wagonów.

W 2007 roku linia gościła słynny Orient Express.

Aktualnie według PKP Polskie Linie Kolejowe linia Wrocław – Poznań stanowi jeden z najintensywniej eksploatowanych odcinków infrastruktury kolejowej w Polsce. W ramach przygotowań do Euro 2012 PKP PLK dokonało rewitalizacji linii kolejowej nr 271 Wrocław – Poznań na odcinkach:

 • Korzeńsko – Rawicz
 • Rawicz – Leszno – Czempiń

zwiększając odpowiednio maksymalną prędkość pociągów według tabeli Wykaz maksymalnych prędkości.

5 maja 2017 PKP PLK podpisały z Torpolem umowę na modernizację odcinka Leszno – Czempiń, a 23 czerwca z konsorcjum Astaldi i Costruzioni Linee Ferroviarie na odcinek Rawicz – Leszno. 29 marca PKP PLK podpisały z Bombardierem umowę na montaż systemu ERTMS/ETCS na linii nr 271.

27 września 2018 Astaldi wypowiedziało kontrakt na modernizację odcinka Leszno – Czempiń. 31 października PKP PLK podpisały z Zakładem Robót Komunikacyjnych DOM Poznań spółką zależną PKP PLK umowę na kontynuację prac przerwanych przez Astaldi.

                                     

2. Przebieg

Linia kolejowa nr 271 rozpoczyna się na stacji Wrocław Główny i biegnie od Dworca Głównego w kierunku zachodnim na estakadzie kolejowej do posterunku odgałęźnego Grabiszyn. Przechodzi przez stacje aglomeracji wrocławskiej: Wrocław Mikołajów, Wrocław Popowice, przejeżdzając mostem nad Odrą, Wrocław Osobowice i Wrocław Świniary. Od Odry do Pęgowa tory położone są na wysokości 110 m n.p.m. i następnie, aż do Skokowej wznoszą się na wysokość ok. 175 m n.p.m. W miejscowości Żmigród przecina rzekę Barycz. Od tej stacji prowadzi łącznica do toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa, znajdującego się 5 km na zachód od Żmigrodu. Następnie biegnie dalej w kierunku Rawicza. Pomiędzy przystankiem kolejowym Korzeńsko a Rawiczem przekracza granicę województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, która to była do 1939 r. granicą państwową. Następnie linia przecina Wysoczyznę Bojanowską, wznoszącą się do 110‒115 m n.p.m. Stacją węzłową na trasie jest Leszno. Między Lesznem a Lipnem przecina drogę krajową nr 5 i ciągnie się wzdłuż morenowych Wzgórz Rudnowskich 186 m n.p.m. Następnie biegnie w kierunku Kościana i Czempinia, przecinając wysoczyznę morenową i szeroką dolinę należącą do zlewni rzeki Warty. Dział wodny pomiędzy zlewniami Warty i Odry jest praktycznie niedostrzegalny w płaskim terenie ciągnącym się od Kościana do Czempinia. Od Leszna do Mosiny linia stopniowo opada 35‒40 m na odcinku 50 km. Pomiędzy Mosiną a Puszczykowem prowadzi wąskim pasem terenu nad brzegiem rzeki, ograniczona od wschodu wyżej położonym obszarem zalesionym, stanowiącym otulinę Wielkopolskiego Parku Narodowego. Następnie przebiega przez Luboń koło Poznania i ciągnąc się w kierunku północnym, w pobliżu lewego brzegu Warty przekracza wiaduktem autostradę A2. Dalej biegnie do przystanku kolejowego Poznań Dębiec i kończy swój bieg na stacji Poznań Główny.

                                     

3. Charakterystyka techniczna

Linia na całej długości wyposażona jest w elektromagnesy SHP.

Powyższa tabela nie uwzględnia ograniczeń prędkości wynikających z Wykazu ostrzeżeń stałych.

                                     

4.1. Ruch pociągów Pociągi regionalne

Regularny ruch pasażerski prowadzony jest na całej trasie przez przewoźnika Przewozy Regionalne. Najwięcej pociągów pasażerskich rozpoczyna swój bieg w Lesznie, a kończy w Poznaniu w rozkładzie na rok 2019 – 15 par w dni robocze. Najmniej pociągów kursuje na całej długości trasy pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem 7 par w dni robocze.W rozkładzie jest 9 par między Lesznem a Wrocławiem a dwie pary pociągów dla których stacją początkową jest Leszno, a końcową Rawicz rozkład na rok 2016.

                                     

4.2. Ruch pociągów Pociągi dalekobieżne

Pociągi dalekobieżne uruchamiane są przez przewoźników Przewozy Regionalne i PKP Intercity. Zgodnie z rozkładem 2015/16 na linii kolejowej nr 271 w okresie modernizacji zmniejszona została ilość pociągów TLK i IC do odpowiednio:

 • 7 par pociągów całorocznych InterCity
 • 4 pary pociągów całorocznych TLK
 • 2 pary pociągów REGIO Kamieńczyk, Wilczka.

W korekcie rozkładu jazdy 2019 na linię z drogi okrężnej przez Ostrów Wielkopolski powrócił TLK Pomorzanin, aczkolwiek zniknęły z niej IC Mehoffer i IC Matejko, które jednak jadą teraz przez Zieloną Górę i Kostrzyn.

                                     

4.3. Ruch pociągów Pociągi specjalne

Linią 271 kursują pociągi specjalne Krasnal, Panorama Racławicka, Powstaniec, Turysta, Maja i Leszczyna.

                                     

5. Modernizacja

Wzmożony ruch towarowy i postępująca degradacja infrastruktury kolejowej spowodowały wprowadzenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe licznych ograniczeń prędkości pociągów, co wydłużyło czas ich jazdy odpowiednio:

 • pospiesznych pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem o 15%,
 • pociągów ekspresowych na tej samej trasie o 31%.

Od 2008 r. PKP PLK SA prowadzą modernizację linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Perspektywa finansowa 2007-2013 i podzielona została na dwie fazy:

 • faza I zakłada dostosowanie do prędkości 160 km/h z elementami rozwiązań dla 200 km/h w części dotyczącej układu geometrycznego torów, obiektów inżynieryjnych oraz rozstawu słupów trakcyjnych
 • faza II zakłada dostosowanie do prędkości 200 km/h pozostałych wymagających dostosowania elementów infrastruktury oraz wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS i Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS. Realizacja tej fazy jest jednak uzależniona od wyników prac studialnych i analiz finansowo – ekonomicznych.

Aktualnie przeprowadzana jest faza I, która podzielona została na 4 etapy aktualnie wykonywany jest 4 etap I fazy:

 • etap II Projekt CCI 2007PL16PR001 o wartości 390 291 000.00 € – wykonanie robót budowlanych na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego 58 km linii, realizowany w ramach POIiŚ 7.1-4,
 • etap IV szacunkowa wartość 484 000 000.00 € – wykonanie robót budowlanych na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Czempiń 72.3 km linii
 • etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku Wrocław – Poznań 161.7 km linii; finansowanie zgodne z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 27 grudnia 2004 r. dla projektu nr CCI 2004/PL/16/C/PT/005 wartość projektu 30 000 000.00 €,
 • etap III szacunkowa wartość 211 000 000.00 € – wykonanie robót budowlanych na odcinku Czempiń – Poznań 31.4 km linii,

Wynikiem modernizacji linii E 59 w ramach Fazy I na odcinku Wrocław – Poznań będzie:

 • wprowadzenie prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych,
 • zwiększenie na modernizowanym odcinku nacisku na oś do 221 kN,
 • skrócenie o 30-60 minut czasu jazdy pociągów w ruchu pasażerskim oraz o 45 minut pociągów towarowych w stosunku do obecnego rozkładu jazdy,
 • zminimalizowanie negatywnego wpływu linii kolejowej na środowisko naturalne,
 • poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w wyniku ograniczenia ich ilości i przejęcia funkcji zlikwidowanych przejazdów przez nowo wybudowane obiekty inżynieryjne i drogi dojazdowe,
 • dostosowanie peronów dla osób niepełnosprawnych wyposażenie w pochylnie lub windy dla osób niepełnosprawnych,
 • przystosowanie części przebudowywanych przepustów oraz obiektów mostowych do funkcji przejść dla zwierząt.
 • stworzenie przewoźnikom możliwości przygotowania atrakcyjnej oferty przewozowej osób i towarów w tym możliwość wprowadzenia nowego i nowoczesnego taboru,

Linia kolejowa nr 271 na potrzeby przeprowadzanej modernizacji została podzielona na trzy części zadaniowe:

 • Lot B: Rawicz – Czempiń, o długości 72.3 km z LCS Leszno,
 • Lot C: Czempiń – Poznań, o długości 31.4 km z LCS Poznań.
 • Lot A: Wrocław – Rawicz granica woj. dolnośląskiego, o długości 58 km z Lokalnym Centrum Sterowania LCS Wrocław,

Pod koniec stycznia 2013 PKP PLK podpisało z konsorcjum firm FCC Construcción, AZVI oraz Decoma umowę na modernizację linii nr 271 na odcinku Poznań - Czempin.

W roku 2014 wymieniono północne przęsło wiaduktu nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu; w lipcu 2015 zdemontowano pozostałe dwa przęsła i rozpoczęto ich wymianę. Ruch pociągów odbywał się tylko po jednym torze.

W styczniu 2015 r. zakończyła się przebudowa zachodniego mostu nad Odrą we Wrocławiu. Została całkowicie wymieniona konstrukcja przęseł mostowych, 29 filarów zostało poddanych pracom konserwacyjnym i wzmocnieniu. Wschodni most odnowiono w roku 2013.

W połowie lutego 2015 PKP PLK zerwało umowę na modernizację odcinka Czempiń – Poznań z firmą FCC Construcción. Aby przyśpieszyć inwestycję PKP PLK zdecydowało się na podzielenie pozostałych prac na kilka osobnych części. 19 sierpnia PKP PLK podpisało z konsorcjum firm Pozbud T&R, Alusta i Dekpol umową na wykonanie jednej z nich, a 5 października i 28 października z firmą Trakcja PRKiI na kolejne z nich prace torowe i 2 wiadukty oraz 30 października ze Skanską na budowę jednego wiaduktu.                                     

5.1. Modernizacja Lot A

W ramach Lotu A 1 października 2008 r. PKP PLK podpisały umowę inwestycyjną Nr CCI/2007PL161PR001-02 na wykonanie robót budowlanych pn. przebudowa szlaku Skokowa-Żmigród w ramach projektu NR CCI2007PL161PR001 Modernizacja linii kolejowej E 59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap II LOT A: Wrocław-granica województwa dolnośląskiego. Wykonawcą umowy zostało Konsorcjum - Skokowa w składzie: FEROCO S.A. lider oraz Torpol Sp. z o.o. partner. Wartość umowy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej wyniosła 83 453 287.19 zł brutto.

Prace na szlaku Skokowa-Żmigród rozpoczęto w styczniu 2009 r., a zakończono w połowie 2010 r. Jednakże już 1 grudnia 2009 r. obydwa zmodernizowane tory zostały oddane do użytku. Modernizacja objęła głównie szlak, zmodernizowano 15 przepustów, zlikwidowano dwa przejazdy kolejowo-drogowe; w jednym przypadku z powodu likwidacji przejazdu wybudowano drogę równoległą dojazdową o długości ok. 1400 m. W ramach modernizacji przebudowano również system odwodnienia.

W pozostałym zakresie w ramach Lotu A PKP PLK ogłosiły przetarg nieograniczony pod nazwą zamówienia Roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław Grabiszyn – Skokowa i Żmigród – granica woj. dolnośląskiego” w ramach projektu POIiŚ 7.1 - 4 "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap II - odcinek Wrocław – granica woj. dolnośląskiego.

Przedmiotem ogłoszonego zamówienia jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych w zakresie kompleksowej przebudowy linii kolejowej na określonych odcinkach: Podg Wrocław Grabiszyn – stacja Skokowa od km 1+700 do km 38+200, stacja Żmigród – granicy woj. dolnośląskiego od km 46+400 do km 59+697, oraz roboty realizowane w ramach uzupełnienia na odcinku Skokowa Żmigród od km 38+200 do km 46+400. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Projekt POIiŚ 7.1 - 4 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań Etap II - odcinek Wrocław – granica woj. dolnośląskiego znajduje się na Liście Indywidualnych Programów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego POIiŚ pod nr 7.1- 4.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społeczne, oraz trzecim celem horyzontalnym NSRO - Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności.

Modernizacja objęta projektem polega na dostosowaniu linii kolejowej do prędkości V=160 km/h wraz z elementami rozwiązań dla prędkości V=200 km/h w części dotyczącej układu geometrycznego torów, przystosowania obiektów inżynieryjnych do nowych obciążeń dynamicznych, zwiększonych wymogów bezpieczeństwa i przygotowania sieci trakcyjnej w zakresie rozstawu podpór fundamenty + słupy trakcyjne. Roboty są podzielone na następujące grupy:

 • elektroenergetyka NN do 1 kV – obiektów kubaturowych
 • roboty pomiarowe
 • sieci i urządzenia sanitarne i przemysłowe zewnętrzne
 • roboty budowlane – obiekty kubaturowe
 • zagospodarowanie terenu
 • zasilanie trakcji i odbiorów nietrakcyjnych
 • instalacje i urządzenia sanitarne – obiekty kubaturowe
 • ekrany akustyczne i ściany oporowe.
 • roboty budowlane – rozbiórki
 • roboty ogólne
 • roboty odwodnieniowe
 • sieć trakcyjna
 • obiekty inżynieryjne
 • elektroenergetyka NN do 1 kV
 • roboty drogowe
 • roboty torowe z podtorzem i nawierzchnią przejazdów
 • konstrukcje inżynierskie – perony, rampy

24 maja 2011 r. PKP PLK podpisały umowę na realizację wskazanej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego za najbardziej korzystną uznano ofertę przedstawioną przez konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. lider, PKP Energetyka S.A., Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM” Sp. z o.o. Wartość projektu wynosi 657 mln złotych netto.

13 września 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, Wydział IX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z możliwością zawarcia układu. W dniu 22 kwietnia 2013 r. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych PRKiI podpisało ze znajdującym się w upadłości układowej Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury PNI porozumienie, na mocy którego spółki mogły podpisać nową umowę wykonawczą modernizację odcinka linii E59 łączącego Wrocław z Poznaniem, w której PRKiI przejmie od PNI rolę lidera konsorcjum.

31 października 2012 r. podpisano aneks do umowy, który przewiduje zmianę lidera z PNI na PRKiI. Sąd Rejonowy Pragi Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych w dniu 5 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym zezwolił upadłemu Przedsiębiorstwu Naprawy Infrastruktury sp. z o.o. w Warszawie na zawarcie aneksu.

Według PKP PLK ukończenie całości prac modernizacyjnych w ramach Lotu A jest przewidywane na koniec czerwca 2014 r.

Użytkownicy również szukali:

linia 273 semaforek, linia kolejowa 272, linia kolejowa 273, linia kolejowa 351 semaforek, linia kolejowa e59 semaforek, rawicz semaforek, semaforek, Linia, kolejowa, linia, lini, rawicz, kolejowe, linie, linia kolejowa, linia kolejowa e semaforek, linia semaforek, lini semaforek, linia kolejowa semaforek, rawicz semaforek, semaforek linie kolejowe, Linia kolejowa nr, linia kolejowa 273, linia kolejowa e59 semaforek, linia 273 semaforek, lini 14 semaforek, linia kolejowa 351 semaforek, Linia kolejowa nr 271, linia kolejowa 272, linia kolejowa nr 271, media w lesznie. linia kolejowa nr 271,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Linia kolejowa 272.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. Żerskich na liniach kolejowych nr 131, 271 i 353 wchodzących w skład połączeń a także prac finansowanych z Funduszu Kolejowego na linii nr 3 na odcinku. Linia kolejowa e59 semaforek. Przegląd stanu infrastruktury korytarzy kolejowych w Polsce. Oblot oraz inspekcja wytypowanego odcinka linii kolejowych ma być Linia Kolejowa nr 271: Poznań 164.45 km Czempiń 132.95 km Leszno 95.8 km​. Rawicz semaforek. UTK interweniuje w sprawie opóźnień na trasie Poznań – Wrocław. Pięć z ośmiu linii kolejowych zbiegających się w PWK to linie o znaczeniu państwowym nr 3, nr 271, nr 272, nr 351, nr.


Linia kolejowa 351 semaforek.

Przetarg Usługi dźwigowe i transportowe dla PKP Energetyka. Przebieg linii. Nazwa punktu, Rodzaj punktu, Kilometraż, Pozostałe linie. Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu. Linia kolejowa 273. Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Lublin SISKOM. Km 160857 km 155170 i km 145650 linii kolejowej nr 271 Wrocław–Poznań, POIiŚ 7.1 5.1 Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław–Poznań,.


Linią 14 semaforek.

Linia kolejowa nr 271 dyskusje na. Ponadto zakończenie modernizacji linii kolejowej nr 271 Wrocław Gł. – Poznań Gł. umożliwiło zwiększenie liczby par pociągów na odcinku. Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastami. Zakończyły się konsultacje korytarzy nowych linii kolejowych, które odcinek Wrocław Brochów – Wrocław Główny, istniejąca linia nr 271,. Wrocław Linia kolejowa nr 271 Wrocław Główny Poznań Główny. Z oddaniem do użytkowania wiaduktu drogowego w km 102 026 linii kolejowej nr 271 wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 309 w m.

Ciąg nr 9 Centralny Port Komunikacyjny.

5. 029 2019. Sieć trakcyjna typu YWSC 120 2C zabudowana na odcinku. Czempin Poznań na linii kolejowej nr 271. PKP PLK SA, Warszawa. Linia kolejowa nr 271 Wrocław Główny Poznań Główny – Baza. Nasza strona do poprawnego działania skryptów używa plików cookies. My co prawda nie jesteśmy szpiegami i nie wykorzystujemy tychże plików innych.


Nadzór autorski na linii E59 Wrocław– Poznań, odc. granica.

Leszno woj. dolnośląskie. 10.05.2019. 10 maja 2019 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel uczestniczył w podpisaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Umowa na wykonanie zadania Rewitalizacja linii kolejowej nr 271. Linia kolejowa nr 271. Analizowane odcinki linii kolejowej nr 271 znajdują się w województwie wielkopolskim, w powiatach leszczyńskim, kościańskim oraz. ZLKPOZdod2zmi01 od dn. 30.08.2020 LOTOS Kolej. Przy linii kolejowej nr 271 pozbawienizostaną kolejnych połączeń linię kolejową nr 271 i zostanąskierowane inną trasą – podaje poseł.


Opis przedmiotu zamówienia Podstawowe informacje i założenia.

Aby dołączyć do Linia kolejowa E59: Poznań Główny Leszno na Facebooku, zaloguj się lub utwórz konto. o pasażerach Linii E59, zwłaszcza odcinka linii kolejowej 271 Poznań Leszno. Otwarcie toru nr 1 Kościna Stare Bojanowo. Umowy na obsługę wojewódzkich kolejowych Metropolia Poznań. Rewitalizacja linii kolejowej nr 760 – w latach 2013 – 2020. 4.2.3. linii 271 E ​59 Wrocław Główny – Poznań Główny jednocześnie wspólny. Tag Linia kolejowa nr 271 NOWA wersja.PL. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu i Torpol Sp. z o.o podpisały umowę na wykonanie zadania ​Rewitalizacja. PKP: umowa ma modernizację linii kolejowej Wrocław Główny. Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji dz. nr: 269 2​, 269 3, 269 4, 271 10, 269 1, 271 9, 277 10, 277 11, 277 12,. Kolejowy transport publiczny w województwie wielkopolskim. Kolejowych. Modernizacja torowiska na linii nr 271 Wrocław –. Poznań od granic miasta do Poznania. Głównego, 5.3 km. PKP Polskie Linie. Kolejowe S.A. 2012.


Odpowiedź na zapytanie w sprawie modernizacji linii kolejowej E59.

Linia kolejowa nr 271 Wrocław Główny Poznań Główny, 263 381.7, 59 103.2, 204 278.5. 1. Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław Poznań. Linia kolejowa nr 271 Encyklopedia. Eksploatowanych jest 1 257 km linii kolejowych, w tym 424 km to linie co W 2021 roku zakończy się modernizacja linii nr 271 Wrocław – Poznań, która skróci​. Projekt Druk Nr 271 BIP Starostwo Powiatowe w Lesznie. Lokalizacja: Linia kolejowa nr 271 Wrocław – Poznań. Odcinek od km 59.697 tj. granicy województwa dolnośląskiego do km 131.655 tj. granicy stacji Czempiń.


Rewitalizacja linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny Pkp plk.

Na ciąg nr 9 składają się następujące linie kolejowe: istniejąca linia nr 271, odcinek Wrocław Główny – Wrocław Grabiszyn, istniejąca linia nr 761 Wrocław. Transport kolejowy eRegion. Linia kolejowa Linia Wrocław Główny – Poznań Główny 271. Ogólnopolska Baza Kolejowa. Zapytanie nr 910 tekst odpowiedzi Sejm. Linia kolejowa nr 271 Wrocław–Poznań railway.


Matejko i Mehoffer nie pojadą linią 271. Pada pytanie o powody.

Pociągów na linii kolejowej nr 271 połączeń do stacji Leszno. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie. Linia Wrocław Główny – Poznań Główny 271. Linia jest zelektryfikowana za wyjątkiem odcinka granicznego od km 270 154 do km 271 533. Zły stan techniczny linii kolejowej wymusił liczne ograniczenia. Szprycha z Wrocławia do CPK. Pociągiem do Warszawy w mniej. Lp. Beneficjent Funduszu Kolejowego, Nr linii, Nazwa linii, Nazwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 271, Wrocław Poznań, Wrocław.

ZUW Szczecin. obwieszczenie budowa linii kolejowej nr 351.

271 Wrocław Główny Poznań Główny Uroczyste otwarcie trakcji elektrycznej na linii nastąpiło w dniu 04.05.1970 roku. Numer i nazwa tabeli. 1946.07.14. E59: Prace torowe zakończone, ale na efekty Rynek Kolejowy. Linia kolejowa nr 271 Poznań Główny Wrocław Główny – zelektryfikowana, prawie w całości dwutorowa linia kolejowa znaczenia państwowego o długości 164.212nbsp km. Stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej magistrali E 59 ujętej w.


Interpelacja nr 10237 tekst odpowiedzi Sejm.

Linie kolejowe nr 273 Wrocław Główny Szczecin, nr 271 Wrocław Główny Poznań, nr 132. Bytom Wrocław Główny, nr 276 Wrocław Główny Międzylesie, nr. 2019 Instytut Kolejnictwa. Poważnym problemem jest niestety stan infrastruktury kolejowej, która z wy jątkiem magistralnych linii kolejowych, tj. linii nr 3, 131, 271, 351, oraz dwóch li. Rewitalizacja linii kolejowej nr 271 Wrocław Gł. Na terenie IZ Ostrów. Przedmiot zamówienia. Usługi dźwigowe i transportowe dla robót budowlanych na linii kolejowej nr 271 na obszarze działania.


Transport kolejowy w Poznaniu pedia.

Linie kolejowe są zasadniczym elementem sys mieniście 5 linii kolejowych o znaczeniu państwo Tczew. linia kolejowa nr 271 E59 Wrocław Główny –. Statut sieci kolejowej bocznicy Poznań ul. Kolejowa 23 BIP Koleje. Trwające prace modernizacyjne na infrastrukturze kolejowej i przepustowość remontowanego odcinka linii kolejowej numer 271 wymaga od.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →