ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 535
                                               

Tabołki

Tabołki – wieś na Białorusi, w rejonie wierchniedźwińskim obwodu witebskiego, nad rzeczką Swołną, dopływem Dryssy, około 9 km na południowy wschód od Wierchniedźwińska. Wieś szlachecka położona była w końcu XVIII wieku w województwie połockim.

                                               

1812: Serce Zimy

1812: Serce Zimy – interaktywny audiobook, zwany również audiogrą, stworzony i wydany przez Telekomunikację Polską. Gra została wydana 29 listopada 2011 roku na platformę Microsoft Windows, Symbian, iOS Apple i Android.

                                               

Identyfikacja ofiar katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku

12 kwietnia zostało zidentyfikowane ciało pierwszej damy – Marii Kaczyńskiej; jej zwłoki zostały sprowadzone do Polski 13 kwietnia przed południem. Identyfikacji małżonki Prezydenta RP dokonał jej brat, Konrad Mackiewicz, który potwierdził, że ci ...

                                               

Szlacheckie rody Litwy

Szlachta litewska wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich, kiedy to społeczeństwo litewskie dzieliło się na kapłanów, kniaziów, bojarów, poddanych i niewolnych. Po wstąpieniu na tron Jagiełły Litwa została ochrzczona, a bojarzy uzyskali prawa, dz ...

                                               

Samuel Jurewicz

Samuel Jurewicz herbu Lubicz – wojski wołkowyski, pisarz dekretowy Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1709 roku. W 1718 roku był posłem na sejm z województwa brzeskolitewskiego. PISOWNIA nazwiska litewska gdzie e = ie albo je. Faktycznie, polsko-li ...

                                               

Sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego

Sejm walny Wielkiego Księstwa Litewskiego – parlament Wielkiego Księstwa Litewskiego, istniejący od 1445 do czasu zawarcia unii lubelskiej w 1569, kiedy to oficjalnie został zniesiony na rzecz połączonego sejmu walnego Rzeczypospolitej Obojga Nar ...

                                               

Unia grodzieńska

Unia grodzieńska była jednym z aktów unii polsko-litewskiej. Została podpisana w Grodnie, aby odbudować związki między dwoma krajami, które to związki stopniowo ewoluowały w zaledwie unię personalną. Przywracała władzę zwierzchnią Władysława Jagi ...

                                               

Unia polsko-litewska

Unia polsko-litewska – związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapoczątkowany unią w Krewie w 1385 roku, potwierdzany w kolejnych aktach unii i wspólną osobą władcy, wzmocniony aktem unii lubelskiej 1569 roku, tworząc ...

                                               

Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita)

Województwo podlaskie – województwo I Rzeczypospolitej istniejące w latach 1513–1795 ze stolicą w Drohiczynie, część prowincji małopolskiej.

                                               

Plac Litewski w Lublinie

Plac Litewski – plac w centrum Lublina o powierzchni ok. 35 tys. m 2, powstały w latach 20. XIX wieku w celu urządzania parad wojskowych. Od jego pierwotnego przeznaczenia pochodzi dawna nazwa – plac Musztry. Plac Litewski jest centralnym miejsce ...

                                               

Lekka jazda (I Rzeczpospolita)

Lekka jazda – formacja kawaleryjska, lekka jazda w dawnym wojsku I Rzeczypospolitej. Formacja ta powstała na początku XVI wieku. Od 1633 roku była autoramentu narodowego. W XVIII wieku przekształciła się w formacje nowoczesnych ułanów. Początkowo ...

                                               

Ziemia bielska

Ziemia bielska – jednostka terytorialna wchodząca od 1413 roku w skład województwa trockiego i od 1513 roku włączona do nowo powstałego województwa podlaskiego. Głównym miastem był Bielsk. Szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Bielsku, gdzie wybi ...

                                               

Województwo witebskie

Województwo witebskie – województwo, które było położone na północno-wschodnich kresach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Formalnie utworzone zostało w 1503 r. Od Rzeczypospolitej odpadło w wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. Witebsk należał w XII w ...

                                               

Województwo połockie

Województwo połockie przekształciło się z Księstwa połockiego. W XII w. księstwo było w posiadaniu Rurykowiczów kijowskich. Na początku XIV w. dostało się pod panowanie Litwinów. Księstwo, nadawane jako uposażenie młodszym synom wielkich książąt, ...

                                               

Żegary

Żegary – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny. Żegary są otoczone 6 jeziorami. Jedno z nich, Gaładuś, leży na granicy Polski i Litwy. We wsi znajduje się kościółek, w którym odprawiane są msze w j ...

                                               

Dwór Pelisze

Dwór Pelisze – zabytkowy dwór na terenie wsi Sedeikiai na Litwie, w rejonie oniksztyńskim okręgu uciańskiego, nad rozlewiskiem rzeczki Pelisza. Dwór znajduje się na Auksztocie, 7 km na północ od Androniszek, 400 m na północ od drogi krajowej nr 175.

                                               

Antoni Onufry Giełgud

Antoni Onufry Giełgud herbu własnego – starosta generalny żmudzki w 1783 roku, kasztelan żmudzki w latach 1776-1783, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1775/1776, strażnik wielki litewski w 1774 roku, oboźny wielki litews ...

                                               

Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci

Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci, TS-LKD) – litewska partia polityczna reprezentująca nurty konserwatywny, konserwatywno-liberalny i chadecki, działająca od 1993.

                                               

Sanguszkowie herbu Pogoń Litewska

Sanguszkowie – magnacki ród książęcy herbu Pogoń Litewska, będący gałęzią litewskiej dynastii Giedyminowiczów, a wywodzący się od przyrodniego brata króla Władysława II Jagiełły - księcia Fiodora, syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda, syna ...

                                               

Sulistrowski

Sulistrowski: Zygmunt Sulistrowski 1890-1921 – polski oficer, rotmistrz I Brygady Legionów Polskich Krzysztof Sulistrowski zm. 1737 – marszałek konfederacji litewskiej l. 1716 – 1717 Kazimierz Sulistrowski 1778-1818 – wileński marszałek gubernial ...

                                               

Niemirowiczowie-Szczyttowie herbu Jastrzębiec

Niemirowiczowie-Szczyttowie herbu Jastrzębiec – polski ród możnowładczy a później senatorsko-dygnitarski pochodzenia litewsko-ruskiego.

                                               

Kursk

Kursk – miasto w Rosji, stolica obwodu kurskiego, liczące około 450 tysięcy mieszkańców. Miasto położone jest w południowo-zachodniej Rosji, na Wyżynie Środkoworosyjskiej, na szlaku drogowym i komunikacyjnym prowadzącym z Moskwy do Jałty. Miasto ...

                                               

Zesłania w ZSRR

Zesłania w ZSRR – przymusowe deportacje i bezterminowe osiedlenia w specjalnie wyznaczonych osadach ludności cywilnej bez prawa opuszczania miejsca pobytu oraz z przymusem pracy prowadzone w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zesłania ...

                                               

Gimnazjum w Krożach

Gimnazjum w Krożach – szkoła średnia znajdująca się w Krożach, powstała z dawnego kolegium jezuickiego i w 1842 roku przeniesiona do Kowna. W 1614 roku Jan Karol Chodkiewicz ufundował w Krożach szkołę jezuitów, która mieściła się w zamku radziwił ...

                                               

Jurowscy herbu Przyjaciel

Jurowscy – ród szlachecki herbu Przyjaciel pochodzący z powiatu grodzieńskiego obecnie znajdującego się w granicach Białorusi. Większość przedstawicieli tego rodu do dziś zamieszkuje Grodzieńszczyznę, a także terytorium Polski. Gniazdem rodu była ...

                                               

Tadeusz Żukowski

Tadeusz Żukowski – poeta, scenarzysta, eseista, reżyser filmów dokumentalnych. Członek PEN Clubu, był zastępcą redaktora naczelnego "Czasu Kultury", w latach 90. zajął się realizacją filmów dokumentalnych dla telewizji, m.in. o Czesławie Miłoszu, ...

                                               

Rościszewscy herbu Junosza

Według prof. Janusza Bieniaka Rościszewscy swój początek biorą od Ziemaka h. Junosza, kasztelana ciechanowskiego 1295, w latach 1304–1305 wojewody płockiego i mazowieckiego, który był protoplastą innych rodzin mazowieckich i sieradzko-łęczyckich ...

                                               

Anima vilis

Anima vilis – powieść obyczajowa Marii Rodziewiczówny z życia zesłańców syberyjskich opublikowana w 1893 roku. Po raz pierwszy wydana nakładem księgarni Bronisławy Rymowicz w Petersburgu. Wydania krajowe ukazały się dopiero w XX stuleciu: najpier ...

                                               

Pochowani na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

Michał Melina 1890–1956 – aktor, reżyser Salomea Palińska-Kenigowa 1831/1835–1873 – aktorka scen wileńskiej i warszawskiej Wincenty Rapacki ojciec, 1840–1924 – aktor Zula Pogorzelska 1896–1936 – aktorka Alojzy Żółkowski ojciec 1772–1822 – aktor A ...

                                               

Feliks (książę Luksemburga)

Feliks, książę Luksemburga, właśc. Félix Léopold Marie Guillaume – drugi syn wielkiego księcia Luksemburga Henryka i wielkiej księżnej Marii Teresy Mestre. Jego rodzicami chrzestnymi byli: dziadek wielki książę Luksemburga Jan i Catalina Mestre. ...

                                               

Aleksandra (księżniczka Luksemburga)

Księżniczka Aleksandra z Luksemburga, luksemburska księżniczka z dynastii Burbon-Parmeńskiej, córka Henryka, wielkiego księcia Luksemburga i jego małżonki, Marii Teresy, wielkiej księżnej Luksemburga; zajmuje szóste miejsce w linii sukcesji lukse ...

                                               

Amalia (księżniczka Nassau)

Księżniczka Amalia z Nassau – luksemburska księżniczka z dynastii Burbon-Parmeńskiej, córka księcia Feliksa z Luksemburga i jego małżonki, księżnej Klary; zajmuje czwarte miejsce w linii sukcesji luksemburskiego tronu. Księżniczka Amalia urodziła ...

                                               

Sebastian (książę Luksemburga)

Sebastian, książę Luksemburga, właśc. Sébastien Henri Marie Guillaume – czwarty syn wielkiego księcia Luksemburga Henryka i wielkiej księżnej Marii Teresy Mestre. Jego rodzicami chrzestnymi byli najstarszy brat Wilhelm i Astrid Koburg, księżniczk ...

                                               

Wilhelm (książę Luksemburga)

Wilhelm, książę Luksemburga, właśc. Guillaume Marie Louis Christian – trzeci syn i piąte, najmłodsze dziecko wielkiego księcia Luksemburga Jana i jego żony księżnej Józefiny Charlotty. Uczył się w Luksemburgu i Szwajcarii. Studiował na Uniwersyte ...

                                               

Ludwik (książę Luksemburga)

Książę Ludwik z Luksemburga – luksemburski książę z dynastii Burbon-Parmeńskiej, syn Henryka, wielkiego księcia Luksemburga i jego żony, Marii Teresy, wielkiej księżnej Luksemburga; nie zajmuje miejsca w linii sukcesji luksemburskiego tronu. Ksią ...

                                               

Noah (książę Nassau)

Książę Noah z Nassau – luksemburski książę z dynastii Burbon-Parmeńskiej, syn księcia Ludwika z Luksemburga i jego małżonki, Tessy Antony-de Nassau; nie zajmuje miejsca w linii sukcesji luksemburskiego tronu. Książę Gabriel urodził się w Genewie ...

                                               

Tessy Antony-de Nassau

Tessy Antony-de Nassau z domu Antony, w latach 2009-2019 księżna Luksemburga – luksemburska wojskowa i działaczka społeczna; w latach 2006-2019 członkini luksemburskiej rodziny wielkoksiążęcej jako żona księcia Ludwika z Luksemburga. Tessy Antony ...

                                               

Henckel von Donnersmarck

Guido – 1959–1976 Guidotto – 1916–1959 Guidotto – od 1976 Guido, 13. wolny pan stanowy Bytomia – 1901–1916

                                               

Pałac Schaumburg

Pałac Schaumburg – zamkowa budowla powstała w 1860 w Bonn. Od 1949 w budynku znajduje się część urzędu kanclerskiego Republiki Federalnej Niemiec. Do 1976 była to pierwsza siedziba Kanclerza Federalnego. Pałac nazywany był też Domem Kanclerskim. ...

                                               

Beatrice Casiraghi

Beatrice Casiraghi z domu Borromeo Arese Taverna – włoska arystokratka, dziennikarka, osobowość telewizyjna, modelka; poprzez małżeństwo z Pierrem Casiraghi związana jest z monakijską rodziną książęcą. Beatrice urodziła się w Innichen jako drugie ...

                                               

Kieżmark

Kieżmark, Kiezmark – miasto powiatowe na Słowacji, w kraju preszowskim, w historycznym regionie Spisz. Nazwa miasta pochodzi od niemieckiego złożenia Käsemarkt, oznaczającego "targ serowy”.

                                               

Wiaczesław Mosze Kantor

Wiaczesław Mosze Kantor – rosyjski biznesmen, przywódca żydowski, filantrop i naukowiec. Przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydowskiego, przewodniczący Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania, przewodniczący Międzynarodowego Forum Luksem ...

                                               

Alexander Djerin

Alexander Djerin – łotewski zbrodniarz nazistowski, członek załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau i SS-Scharführer. Członek Waffen-SS. Służbę w kompleksie obozowym Dachau pełnił od listopada 1943. Początkowo do kwietnia 1944, a następ ...

                                               

Kaspars Petrovs

Kaspars Petrovs łotewski seryjny morderca zwany Dusicielem z Rygi. Zamordował w okolicach Rygi 13 starszych kobiet. Za zbrodnie został skazany na dożywocie. Petrovs był bezdomnym. Przed zbrodniami zawsze śledził swe ofiary. Atakował, gdy wchodził ...

                                               

Aleksandrs Mirskis

Aleksandrs Mirskis, ros. Александр Мирский, trb. Aleksandr Mirski – łotewski inżynier i polityk rosyjsko-żydowskiego pochodzenia, autor i wykonawca piosenek, poseł do Sejmu, deputowany do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

                                               

Iłukszta

Iłukszta – miasto w południowo-wschodniej części Łotwy, w Semigalii, nad rzeką Iłuksztą, ok. 4 km od Dźwiny.

                                               

Umschlagplatz w Warszawie

Umschlagplatz – nieistniejąca obecnie rampa kolejowa przy ulicy Stawki 4/6 w Warszawie, która wraz ze znajdującymi się w jej sąsiedztwie budynkami była wykorzystywana w latach 1942–1943 jako miejsce koncentracji Żydów z warszawskiego getta przed ...

                                               

Wojsko Polskie (II RP)

Wraz z ogłoszeniem przez generała Lucjana Żeligowskiego powstania Litwy Środkowej, wojsko, którym dowodził i które brało udział w "buncie”, stało się automatycznie Wojskiem Litwy Środkowej. Wojsko to w rzeczywistości stanowiło zawsze autonomiczną ...

                                               

Mikołaj Łoziński

Mikołaj Łoziński – polski pisarz i scenarzysta, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich i nagrody Paszport "Polityki”.

                                               

201 Batalion Schutzmannschaft

201 Batalion Schutzmannschaft – batalion policyjny Schutzmannschaft, sformowany 21 października 1941 we Frankfurcie nad Odrą, rozformowany 6 stycznia 1943 w Mohylewie, złożony z byłych ukraińskich żołnierzy batalionów Roland i Nachtigall.