ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 49
                                               

Alaksandr Dudko

Alaksandr Michajławicz Dudko – białoruski kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Michaił Hruszeuski

Michaił Kanstancinawicz Hruszeuski – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji.

                                               

Iosif Pałaczanin

Iosif Mikałajewicz Pałaczanin – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Siarhiej Kalakin

Siarhiej Iwanawicz Kalakin – białoruski polityk komunistyczny i opozycyjny, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, I sekretarz Komitetu Centralnego Partii Komunistów Białoruskiej oraz ugrupowania Białoruska Partia Lewicy ...

                                               

Wiktar Chomicz

Wiktar Kiryławicz Chomicz – białoruski biolog, agrochemik, radiochemik, radioekolog i lewicowy polityk opozycyjny, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w której przewodniczył Komisji ds. Katastrofy Czarnobylskiej; dzia ...

                                               

Hienadź Fiadynicz

Hienadź Fiadorawicz Fiadynicz – białoruski działacz związkowy i polityk, w latach 1990–1994 deputowany do Mińskiej Miejskiej Rady Deputowanych, od 1993 roku zastępca przewodniczącego Białoruskiej Partii Pracy.

                                               

Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada

Partia "Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada” - partia polityczna na Białorusi, opozycyjna wobec władzy prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Jej przewodniczącym jest Stanisłau Szuszkiewicz, a organem kierowniczym – Centralna Rada. Deklarowanym cel ...

                                               

Szkoła wywiadowczo-dywersyjna w Dalwitz

Szkoła wywiadowczo-dywersyjna w Dalwitz – niemiecki ośrodek wywiadowczy Abwehry pod koniec II wojny światowej Została utworzona w Dalwitz w lipcu 1944 r., kiedy tysiące Białorusinów współpracujących z Niemcami uciekło na tereny Prus Wschodnich. I ...

                                               

Uładzimir Aleksandrowicz

Uładzimir Alaksandrawicz Aleksandrowicz – białoruski działacz sportowy, prawnik, przedsiębiorca i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2004 deputowany do Izby Reprezentantów Republiki Białorusi I ...

                                               

Alaksandr Starykiewicz

Alaksandr Antonawicz Starykiewicz – białoruski dziennikarz, korespondent gazet rosyjskich na Białorusi i redaktor główny gazet białoruskich, członek Rady Białoruskiej Republiki Ludowej.

                                               

Iwan Ciciankou

Iwan Iwanawicz Ciciankou – białoruski zootechnik i polityk, w latach 1990–1995 deputowany do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR/Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji, w latach 1994–1999 zarządzający sprawami Prezydenta Republiki Białorusi.

                                               

Jauhien Mielnikau

Jauhien Alaksandrawicz Mielnikau – białoruski działacz państwowy i polityk, sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Białorusi; w latach 2008–2012 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji.

                                               

Michaił Zamkawienka

Michaił Michajławicz Zamkawienka – białoruski kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji.

                                               

Wasil Juchimuk

Wasil Fieadosjewicz Juchimuk – białoruski kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Ryhor Wałżankou

Ryhor Mikałajewicz Wałżankou – białoruski kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Adam Baszkou

Adam Siamionawicz Baszkou – białoruski przemysłowiec i polityk, w latach 2012–2016 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi V kadencji.

                                               

Wiktar Pasiecznik

Wiktar Uładzimirawicz Pasiecznik – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa

Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa – czeska chrześcijańsko-demokratyczna partia polityczna, skrótowo określana jako "ludowcy” lub "chrześcijańscy demokraci”.

                                               

Związek Młodych Demokratów

Związek Młodych Demokratów – opozycyjna wobec władz PRL organizacja młodzieżowa o zasięgu ogólnopolskim, powstała na fali odwilży polskiego października 1956, działająca początkowo pod nazwą Związek Młodzieży Demokratycznej.

                                               

Baptyści w Demokratycznej Republice Konga

Baptyści w Demokratycznej Republice Konga – społeczność religijna baptystów w Demokratycznej Republice Konga. Jest to jedna z największych wspólnot religijnych w kraju, o ponad stu letniej historii.

                                               

Chrześcijańscy Demokraci (Szwecja)

Chrześcijańscy Demokraci – szwedzka partia chadecka, powstała w 1964. Weszła do parlamentu dopiero w 1985, w sojuszu z Partią Centrum. Od 1991 posiada samodzielną reprezentację parlamentarną.

                                               

Indonezyjska Partia Narodowa

Ugrupowanie założyli indonezyjscy działacze niepodległościowi z Sukarno na czele, 4 czerwca 1927 roku w ówczesnej stolicy Holenderskich Indii Wschodnich - Batavii. Organizacja sprzeciwiała się jakiejkolwiek współpracy z holenderską administracją, ...

                                               

Narodowy Związek Robotniczy

Prekursorami NZR były sekcje robotnicze Towarzystwa Oświaty Narodowej, działającej głównie w Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i Warszawie, oraz powołany w 1901 z inicjatywy Komisji Robotniczej warszawskiego "Zetu" Związek im. Jana Kilińskiego. Struktur ...

                                               

Związek Ludowo-Narodowy

Związek Ludowo-Narodowy – polska partia polityczna działająca w II Rzeczypospolitej, zrzeszająca polityków prawicowych o poglądach narodowych, a także konserwatywnych i chadeckich. W latach 1919–1926 stronnictwo odnosiło sukcesy wyborcze, jednakż ...

                                               

Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego

Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego – reprezentacja polityczna polskich ugrupowań prawicowych działająca w Rosji w latach 1917–1918; była kontynuacją powstałego w 1914 w Warszawie Komitetu Narodowego Polskiego, który w 1915 roku ewakuował s ...

                                               

Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku odbyły się 25 września na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza krajem. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendu ...

                                               

Forum Prawicy Demokratycznej

Powstanie ugrupowania wiąże się z faktycznym zakończeniem działalności Ruchu Młodej Polski. Lider konserwatystów Aleksander Hall oraz kilku posłów OKP powołali wówczas zespół inicjatywny Ruchu Polityki Polskiej, mającego być partią umiarkowanie p ...

                                               

Posłowie do Parlamentu Europejskiego IV kadencji

Posłowie IV kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 9 a 12 czerwca 1994. Kadencja rozpoczęła się 19 lipca 1994 i zakończyła się 19 lipca 1999. Pomięd ...

                                               

Kościół Ekumeniczny w Szwecji

Kościół Ekumeniczny w Szwecji – protestancki związek wyznaniowy istniejący w Królestwie Szwecji i należący do nurtu Kościołów unijnych. Został utworzony w 2011 r. z połączenia trzech szwedzkich Kościołów chrześcijańskich: baptystycznego, metodyst ...

                                               

Mikałaj Żuk

Mikałaj Mikałajewicz Żuk – białoruski ekonomista i polityk, w latach 1997–2000 członek Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Neokomunizm

Neokomunizm − nieformalna nazwa nurtu społeczno-politycznego. Reprezentuje on zasadnicze teorie społeczno-gospodarcze zawarte w dziełach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Odcina się częściowo lub całkowicie od metod działania dyktatury komunisty ...

                                               

Alaksandr Antonienka

Alaksandr Iljicz Antonienka – białoruski ekonomista i polityk, w latach 2008–2012 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji.

                                               

Wasil Bajkou

Wasil Michajławicz Bajkou – białoruski agronom i polityk, w latach 2008–2012 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji.

                                               

Anatol Hłaz

Anatol Cichanowicz Hłaz – białoruski agronom ekonomista, działacz państwowy, uczony; w latach 2008–2012 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji; kandydat nauk.

                                               

Wiktar Bialkowicz

Wiktar Fiodarawicz Bialkowicz – białoruski inżynier zoologii, kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi ...

                                               

Waler Karbalewicz

Waler Karbalewicz – białoruski politolog. W latach 1972–1973 pracował jako ślusarz i technik sanitarny w Słucku. W 1978 ukończył studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym im. Włodzimierza Lenina, po czym został zatrudniony jako wykładowca w ...

                                               

Peter Garrett

Peter Garrett – australijski muzyk i polityk. Wokalista australijskiego zespołu Midnight Oil, a od 2004 poseł, od 2006 członek laburzystowskiego gabinetu cieni jako minister ds. zmiany klimatu, środowiska, dziedzictwa i sztuki. W 2003 otrzymał Or ...

                                               

Nunavut

Nunavut – terytorium Kanady. Nunavut w inuktitut oznacza "nasz kraj”. Nunavut graniczy od zachodu z Terytoriami Północno-Zachodnimi od południa z Manitobą. Posiada też południową granicę morską z Quebekiem i Ontario i na wschodzie poprzez Cieśnin ...

                                               

Szare Szeregi

Szare Szeregi – kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP, potocznie także całego Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej 1939–1945. Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 w Warszawi ...

                                               

Papieskie Dzieła Misyjne

Papieskie Dzieła Misyjne – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz Papieska Unia Misyjna – zostały założone w XIX i XX wieku i miały za cel budzenie świadomości misyjnej wśr ...

                                               

Palmach

Palmach – żydowski elitarny związek taktyczny stanowiący siły specjalne paramilitarnej organizacji Hagana podczas wojny domowej w Mandacie Palestyny i wojny o niepodległość w latach 1947–1948.

                                               

Ewangelicki Kościół Krajowy Anhalt

Ewangelicki Kościół Krajowy Anhalt – jeden z 20 kościołów tworzących Kościół Ewangelicki w Niemczech z siedzibą w Dessau-Roßlau. Działa na terenie dawnego Księstwa Anhalt.

                                               

Filipini

Filipini, inaczej oratorianie – Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri, stowarzyszenie księży katolickich założone w 1551 przez św. Filipa Neri w Rzymie. Ich nadrzędnym celem jest pokazywanie ludziom, że można jednocześnie być wesołym i wierzyć. C ...

                                               

13th Floor Elevators

13th Floor Elevators – amerykańska grupa rockowa sformowana w 1965 w Austin, powszechnie uważana za pierwszego przedstawiciela rocka psychodelicznego, oraz inicjatora tej nazwy w historii muzyki lat sześćdziesiątych. 13th Floor Elevators była rów ...

                                               

Amerykańska Akademia Pediatryczna

Amerykańska Akademia Pediatryczna – organizacja pediatryczna licząca 62 000 członków, której misją jest zapewnienie optymalnego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego oraz dobrego samopoczucia niemowlętom, dzieciom, młodzieży i młodym dor ...

                                               

Jefferson Airplane

Jefferson Airplane – amerykańska grupa rockowa powstała w 1965 i rozwiązana w 1973. Zespół był jedną z grup grających amerykańskiego psychodelicznego rocka, acid rocka i hipisowskiego folk rocka. Zespół ten powiązany był z amerykańskim ruchem hip ...

                                               

Simon & Garfunkel

Simon & Garfunkel – amerykański duet rockowy powstały w 1957, najczęściej kojarzony z gatunkami folk rock i soft rock.

                                               

Asian Dub Foundation

Asian Dub Foundation – brytyjski zespół muzyczny. Jego twórczość charakteryzuje kombinacja rytmów ragga-jungle, dubu, bhangry, a nawet muzyki rockowej oraz niezwykle szybkiej partii wokalnej, zarówno śpiewanej jak i rapowanej. W swoich tekstach z ...

                                               

Tymczasowy Rząd Narodowy

Tymczasowy Rząd Narodowy właściwie Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rząd Narodowy – centralny organ władz powstania styczniowego od 19 stycznia do 13 marca 1863 i od 21 marca do 23 maja 1863.

                                               

Narodowa Demokratyczna Partia Tybetu

Narodowa Demokratyczna Partia Tybetu – jedyna, współcześnie działająca tybetańska partia polityczna, założona 2 września 1994 przez działaczy diaspory skupionych w Kongresie Młodzieży Tybetańskiej. Biorąc pod uwagę dyrektywę wystosowaną przez XIV ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →