ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 36
                                               

Staroobrzędowcy w Estonii

Staroobrzędowcy w Estonii są obecni od końca XVII w. Pierwsi osadnicy tego wyznania na wymienionym obszarze byli uchodźcami z ziemi nowogrodzkiej, uciekającymi przed represjami ze strony władz świeckich oraz hierarchii Rosyjskiego Kościoła Prawos ...

                                               

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców – staroobrzędowa Cerkiew bezpopowców pomorzan, działająca w Polsce. Wspólnota od 2013 jest wpisana do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziale A p ...

                                               

Bezpopowcy

Bezpopowcy – jeden z dwóch głównych odłamów ruchu staroobrzędowego, powstały w końcu XVII w. Specyficzną cechą bezpopowców jest wiara w panowanie Antychrysta na ziemi, co powoduje w ich ocenie nieważność sakramentów sprawowanych przez jakikolwiek ...

                                               

Sobór moskiewski (1666–1667)

Sobór moskiewski – sobór Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego odbywający się przy udziale cara Aleksego I, przedstawicieli bojarów, prawosławnych patriarchów Aleksandrii i Antiochii oraz delegatów episkopatu wymienionych Kościołów. Jego podstawowym ...

                                               

Cmentarz prawosławny w Warszawie

Cmentarz prawosławny na Woli – cmentarz znajdujący się przy ul. Wolskiej w dzielnicy Wola w Warszawie. Jest jedyną warszawską nekropolią przeznaczoną dla osób wyznania prawosławnego, od lat 70. XX wieku możliwe są na niej również pochówki katolic ...

                                               

Polski Kościół Starokatolicki

Polski Kościół Starokatolicki – historyczny kościół starokatolicki, który działał na terenie Polski w latach 1931–1996. Organem prasowym wspólnoty było pismo Polska Odrodzona.

                                               

Hieronim Ossoliński

Hieronim Ossoliński herbu Topór – kasztelan sandomierski, uczestnik sejmu podpisującego unię polsko-litewską w Lublinie w 1569 roku, wyznawca kalwinizmu, przywódca stronnictwa innowierców w Małopolsce za króla Zygmunta Augusta, sygnatariusz konfe ...

                                               

Jan Przypkowski (młodszy)

Jan Przypkowski herbu Radwan – podsędek ziemski zatorski, działacz kalwiński. Był najstarszym synem Jana i Katarzyny z Samborzeckich, bratem Mikołaja. W latach 1583–1585 przebywał za granicą, gdzie wyjechał wraz z bratem Mikołajem, pod opieką Mar ...

                                               

Mikołaj Rej (młodszy)

Mikołaj Rej z Rejowca herbu Oksza – działacz kalwiński, rotmistrz wojsk koronnych, najstarszy syn Mikołaja Reja i Zofii Kosnównej.

                                               

Stojeszyn Pierwszy

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego III 2011 r. liczyła 386 mieszkańców i była ósmą co do wielkości miejscowością gminy Modliborzyce. W Stojeszynie zachował ...

                                               

Jan II Bal

Jan II Bal herbu Gozdawa – syn Matjasza III, szlachcic polski z Hoczwi, ożeniony z Anną Sienieńską z Sienna, protestant wyznania kalwińskiego. Studiował w Padwie, w roku 1592 był jednym z pierwszych ofiarodawców wystawienia ołtarza i kaplicy pod ...

                                               

Bogusław Potocki

Bogusław Potocki herbu Srebrna Pilawa – dworzanin królewski, podkomorzy halicki, starosta jabłonowski, rotmistrz wojsk koronnych, elektor 1674. Urodził się ok. 1640 roku jako syn Jana Teodoryka, podkomorzego halickiego i Anny Leszczyńskiej herbu ...

                                               

Mikołaj Jazłowiecki

Mikołaj Jazłowiecki herbu Abdank – starosta śniatyński, czerwonogrodzki, starosta sokalski w 1595 roku. Jego ojcem był Jerzy Jazłowiecki, hetman wielki koronny w latach 1569-1575 bez formalnej nominacji, hetman polny koronny w 1569, wojewoda podo ...

                                               

Jan Kazimierz Paszkiewicz

Jan Kazimierz Paszkiewicz, żył w pierwszej połowie XVII wieku – Rusin, szlachcic słucki herbu Radwan, wyznawca kalwinizmu. Sługa Kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na temat jego życia zachowało się niewiele informacji. Jedną z nich jest t ...

                                               

Siedzieniewicze

Siedzieniewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Gudziewicze. W dwudziestoleciu międzywojennym leżała w Polsce, w województwie białostockim, w powiecie grodzieńskim, w gminie Gudziewicze. Według P ...

                                               

Pieczyski

Pieczyski – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Perlejewo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

                                               

Usza Wielka

Usza Wielka – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Klukowo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

                                               

Trzebieszów

Trzebieszów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Trzebieszów. Wieś królewska położona była w drugiej połowie XVI wieku w ziemi łukowskiej województwa lubelskiego. W latach 1975–1998 miejscowość adminis ...

                                               

Kościół i klasztor Bernardynów pw. św. Barbary w Przeworsku

Kościół pw. św. Barbary i klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku – kościół i dom zakonny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych, znajdujący się w Przeworsku; siedziba parafii Świętej Barbary w Przeworsku; podwójne Sanktuarium ...

                                               

Jerzy Drucki-Sokoliński

Jerzy Drucki-Sokoliński – książę, podkomorzy witebski i regimentarz, walczył za króla Zygmunta Augusta i Stefana Batorego w wojnach przeciw Rosji broniąc Dyneburga. W 1577 wzięty do niewoli. Po elekcji króla Zygmunta III posłował do niego od stan ...

                                               

Abraham Ezofowicz

Jan Abraham Ezofowicz Rabinkowicz, Jan Abraham Józefowicz – żydowski kupiec, który w roku 1488 przeszedł na prawosławie, uszlachcony w roku 1507 i przyjęty do herbu Leliwa. Dzierżawca komór celnych w Kownie, Połocku i Smoleńsku oraz mennicy litew ...

                                               

Iwan Nieczaj

Pochodził z dawnej ruskiej rodziny ziemiańskiej herbu własnego. Brał udział w powstaniu Bohdana Chmielnickiego, odznaczając się walecznością. W 1648 r. oficer bracławskiego pułku dowodzonego przez jego brata, Daniła Nieczaja. Z końcem 1655 nakaźn ...

                                               

Lojalność wobec Królestwa

Lojalność wobec Królestwa – ogólnoświatowa seria zgromadzeń religijnych o charakterze międzynarodowym, zorganizowanych przez Świadków Jehowy, które rozpoczęły się w czerwcu 1981 roku na półkuli północnej, a zakończyły się w styczniu 1982 roku na ...

                                               

Struktura organizacyjna Świadków Jehowy

Struktura organizacyjna Świadków Jehowy – organizacja Świadków Jehowy zarządzana jest w sposób określany przez nich jako teokratyczny. W społeczności Świadków Jehowy nie występuje podział na duchownych i laików – wszyscy są duchowymi braćmi i sio ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Hondurasie

Świadkowie Jehowy w Hondurasie – Społeczność wyznaniowa Hondurasie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 23 016 głosicieli, należących do 439 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej z ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Chorwacji

Świadkowie Jehowy w Chorwacji – społeczność wyznaniowa w Chorwacji, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 4965 głosicieli, należących do 58 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebr ...

                                               

Biuro oddziału

Biuro oddziału, Dom Betel, Betel, Biuro Oddziału – ośrodek, koordynujący działalność Świadków Jehowy na terenie jednego lub kilku krajów/państw. Pracują w nim ochrzczeni Świadkowie Jehowy przez zadeklarowany czas. Wykonują prace administracyjne, ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Indonezji

Świadkowie Jehowy w Indonezji – społeczność wyznaniowa w Indonezji, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 29 107 głosicieli, należących do 514 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku z ...

                                               

Świadkowie Jehowy na Kubie

Świadkowie Jehowy na Kubie – społeczność wyznaniowa na Kubie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 94 873 głosicieli, należących do 1457 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrał ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Dominikanie

Świadkowie Jehowy w Dominikanie – społeczność wyznaniowa w Dominikanie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 38 754 głosicieli, należących do 572 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pański ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Bośni i Hercegowinie

Świadkowie Jehowy w Bośni i Hercegowinie – społeczność wyznaniowa w Bośni i Hercegowinie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 1065 głosicieli, należących do 17 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pań ...

                                               

Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Polsce

Biuro Oddziału w Polsce – biuro nadzorujące działalność polskich Świadków Jehowy. Znajduje się w Nadarzynie pod Warszawą. Mieszka i pracuje w nim około 150 osób zatrudnionych jako wolontariusze. Pierwsze Biuro Oddziału w Polsce zostało utworzone ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Gruzji

Świadkowie Jehowy w Gruzji – społeczność wyznaniowa w Gruzji, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 18 021 głosicieli, należących do 215 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebrało ...

                                               

Biuro Główne Świadków Jehowy

Biuro Główne Świadków Jehowy – ośrodek nadzorujący międzynarodową działalność Świadków Jehowy. Biuro Główne jest również siedzibą Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. W latach 1909–2016 mieściło się w nowojorskim Brooklynie w Stanach Zjednoczonyc ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Kongu

Świadkowie Jehowy w Kongu – społeczność wyznaniowa w Kongu, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 8808 głosicieli, należących do 98 zborów Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrały się 3 ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Tuvalu

Świadkowie Jehowy w Tuvalu – społeczność wyznaniowa w Tuvalu, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 93 głosicieli, należących do 1 zboru. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrało się 22 ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Gwinei

Świadkowie Jehowy w Gwinei – społeczność wyznaniowa w Gwinei, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 1031 głosicieli, należących do 23 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebrały si ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Belize

Świadkowie Jehowy w Belize – społeczność wyznaniowa w Belize, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca 2019 roku 2702 głosicieli, należących do 61 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrało się ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Islandii

Świadkowie Jehowy w Islandii – społeczność wyznaniowa w Islandii, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 390 głosicieli, należących do 7 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebrało ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Bangladeszu

Świadkowie Jehowy w Bangladeszu – społeczność wyznaniowa w Bangladeszu, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 324 głosicieli, należących do 6 zborów. Na uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrało się ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Malezji

Świadkowie Jehowy w Malezji – społeczność wyznaniowa w Malezji, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 5521 głosicieli, należących do 120 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrały ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Ugandzie

Świadkowie Jehowy w Ugandzie – społeczność wyznaniowa w Ugandzie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 8652 głosicieli, należących do 164 zborów i ponad 50 grup w 8 obwodach. Na dorocznej uroczystości Wieczer ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Sierra Leone

Świadkowie Jehowy w Sierra Leone – społeczność wyznaniowa w Sierra Leone, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 2465 głosicieli, należących do 41 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 rok ...

                                               

Praktyki religijne Świadków Jehowy

Praktyki religijne Świadków Jehowy – ogół indywidualnych i zbiorowych działań, uznawanych za elementy wielbienia Boga w religii Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy uważają, że wszelkie wierzenia i praktyki religijne chrześcijan powinny być oparte ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Mjanmie

Świadkowie Jehowy w Mjanmie – społeczność wyznaniowa w Mjanmie, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 4821 głosicieli, należących do 91 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku zebrało ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Australii i Oceanii

Świadkowie Jehowy w Australii i Oceanii – społeczności wyznaniowe, należące do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, działające na terenie państw i terytoriów zależnych Australii i Oceanii, liczące w 2019 roku łącznie 102 860 głosicieli. Naj ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Mołdawii

Świadkowie Jehowy w Mołdawii – społeczność wyznaniowa w Mołdawii, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy. Artykuł opisuje historię działalności Świadków Jehowy nie tylko w obecnej Mołdawii, ale także na tym terenie przed powstaniem ...

                                               

Pionier (Świadkowie Jehowy)

Pionier – ochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną dobrowolnie zobowiązuje się przeznaczać określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku.

                                               

Świadkowie Jehowy w Australii

Świadkowie Jehowy w Australii – społeczność religijna w Australii, należąca do ogólnoświatowej społeczności Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 68 646 głosicieli, należących do 762 zborów. Na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w 2019 roku ...

                                               

Świadkowie Jehowy w Republice Środkowoafrykańskiej

Świadkowie Jehowy w Republice Środkowoafrykańskiej – społeczność wyznaniowa w Republice Środkowoafrykańskiej, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 2901 głosicieli, należących do 58 zborów. Na dorocznej uroczy ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →