ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 34
                                               

Ejsymonty Wielkie

Ejsymonty Wielkie – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie ejsymontowskim. Położona jest 37 km na południowy wschód od Grodna, 20.6 km od granicy polsko-białoruskiej.

                                               

Diecezja lubelsko-chełmska

Diecezja lubelsko-chełmska – jedna z 6 diecezji Kościoła prawosławnego w Polsce. Graniczy z diecezjami: warszawsko-bielską, łódzko-poznańską i przemysko-gorlicką.

                                               

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła – parafia prawosławna w Siemiatyczach, w dekanacie Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej. Na terenie parafii funkcjonują 2 cerkwie i 1 kaplica: kaplica domowa – baptysterium św. Męczennika Młodzieńca ...

                                               

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Grabowcu

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Grabowcu – nieistniejąca cerkiew w Grabowcu, wzniesiona w 1864 jako świątynia unicka, od likwidacji unickiej diecezji chełmskiej cerkiew prawosławna. Zburzona w 1954.

                                               

Prawosławne seminarium duchowne w Chełmie

Seminarium duchowne zostało otwarte w 1875 z inicjatywy arcybiskupa chełmskiego i warszawskiego Leoncjusza. Jego powstanie miało miejsce w roku ostatecznej kasaty ostatniej unickiej administratury w Imperium Rosyjskim – diecezji chełmskiej i wpis ...

                                               

Męczennicy feniccy

Męczennicy feniccy – grupa męczenników wczesnochrześcijańskich, zamordowanych za wiarę około roku 310, za czasów panowania cesarz Galeriusza. Informacji o męczennikach dostarczył historyk kościelny Euzebiusz z Cezarei. Według jego relacji wśród l ...

                                               

Męczennicy palestyńscy

Męczennicy palestyńscy – grupa męczenników wczesnochrześcijańskich, zamordowanych za wiarę w IV wieku za panowania cesarza Dioklecjana. Informacji o męczennikach dostarczył historyk kościelny Euzebiusz z Cezarei. Nieznana jest dokładna ich liczba ...

                                               

Ojcowie Żywi

Ojcowie Żywi – seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego ukazująca się w Krakowie od 1978 roku nakładem Wydawnictwa Znak a następnie Wydawnictwa WAM. Jej redaktorem jest ksiądz prof. Marek Starowieyski.

                                               

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzicach

Kościół Matki Bożej Królowej Polski – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Świebodzice diecezji świdnickiej. Znajduje się w dzielnicy Ciernie. Świątynia powstała około 1875 roku jako ewangelicka kaplica cmentarna. Po II wojnie ...

                                               

Pierwotne chrześcijaństwo

Uczniowie przekonali się wówczas, że Jezus nie był mesjaszem w sensie żydowskim to znaczy wyzwolicielem Żydów spod rzymskiej okupacji, lecz część z nich pod wpływem opisanego w Nowym Testamencie doświadczenia osobistego kontaktu z cudownie powsta ...

                                               

Fojbammon z Tebaidy

Fojbammon z Tebaidy – imię dwóch niepowiązanych ze sobą koptyjskich świętych męczenników wywodzących się z Tebaidy, regionu w Górnym Egipcie. Dane na temat obu są wyłącznie fragmentaryczne i już w najwcześniejszych wzmiankach obaj są często mylen ...

                                               

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Moskwie (Otradnoje)

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej – prawosławna cerkiew w Moskwie, w jurysdykcji eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew położona jest na terenie dawnej wsi należącej do rodu bojarskiego Wiejlaminowów i noszącej u ...

                                               

Cerkiew św. Jerzego w Moskwie (Basmannyj)

Cerkiew św. Jerzego – prawosławna parafialna cerkiew w Moskwie, w dekanacie Objawienia Pańskiego eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

                                               

Cerkiew św. Serafina z Sarowa w Pekinie

Cerkiew św. Serafina z Sarowa – cerkiew prawosławna w Pekinie, wzniesiona przez rosyjską misję prawosławną w Chinach. W momencie budowy cerkiew była położona poza granicami administracyjnymi miasta, na cmentarzu prawosławnym założonym przez misję ...

                                               

Rosyjska misja prawosławna w Chinach

Rosyjska misja prawosławna w Chinach – misja prowadzona przez Rosyjski Kościół Prawosławny w okresie między 1727 a 1955. Jej zadaniem było nawracanie ludności chińskiej na prawosławie, zapewnianie opieki duszpasterskiej Rosjanom żyjących na stale ...

                                               

Eparchia wschodnioamerykańska i nowojorska

Eparchia wschodnioamerykańska i nowojorska – jedna z ośmiu eparchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji. Jej siedzibą jest Nowy Jork, zaś funkcje katedry pełni sobór Ikony Matki Bożej "Znak” w Nowym Jorku. Obecnym biskupem ord ...

                                               

Parafia św. Mikołaja w Saint-Louis

Parafia św. Mikołaja – prawosławna parafia w Saint-Louis, w eparchii chersoneskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Parafia postała w 1935 r. W latach 1999–2014 należała do Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich Patriarchatu Kons ...

                                               

Eparchia brytyjska i irlandzka

Eparchia brytyjska i irlandzka – historyczna eparchia Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji, z siedzibą w Londynie. Jej ostatnim ordynariuszem był biskup richmondzki i zachodnioeuropejski Ireneusz, zaś funkcję katedry pełnił sob ...

                                               

Cerkiew św. Mikołaja w Moskwie (Marosiejka)

Cerkiew św. Mikołaja – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Basmannym, w Białym Grodzie, w dekanacie Objawienia Pańskiego eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

                                               

Elżbieta (Żegałowa)

Elżbieta, imię świeckie Tatjana Wiktorowna Żegałowa – rosyjska mniszka prawosławna, przełożona stauropigialnego monasteru Trójcy Świętej Stefana Machryskiego.

                                               

Cerkiew Ikony Matki Bożej "Znak” w Moskwie (Mieszczanskij)

Cerkiew Ikony Matki Bożej "Znak” – prawosławna cerkiew w Moskwie, w dekanacie Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

                                               

Parafia św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach

Parafia św. Równej Apostołom Marii Magdaleny – parafia prawosławna w Puławach, w dekanacie Lublin diecezji lubelsko-chełmskiej. Na terenie parafii funkcjonuje 1 cerkiew: cerkiew św. Marii Magdaleny w Puławach – parafialna Na zabytkowym cmentarzu ...

                                               

Kościół św. Barbary w Gliwicach

Kościół św. Barbary w Gliwicach - kościół parafialny parafii wojskowej w Gliwicach w dekanacie Gliwice w diecezji gliwickiej, położony w dzielnicy Śródmieście, dawny kościół ewangelicki. W pobliżu kościoła przebiegają szlaki turystyczne: trasa ro ...

                                               

Kościół św. Barbary w Wieluniu

Kościół św. Barbary w Wieluniu wzniesiony w 1515 roku w formie zbliżonej do kościołów w typie wieluńskim, wówczas poza miastem, miał chronić przed zarazą. W XIX wieku zniszczone drewniane ściany zastąpiono murowanymi pozostawiając oryginalne, węż ...

                                               

Misjonarz

Misjonarz – osoba wysłana przez kościół lub związek wyznaniowy w celu szerzenia wiary chrześcijańskiej według słów Jezusa Chrystusa "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody".

                                               

Misjonarze Świętej Rodziny

Misjonarze Świętej Rodziny – zgromadzenie zakonne MSF założone przez o. Jana Berthiera 28 września 1895 roku w Grave. W Polsce zgromadzenie obecne jest od 1921 roku. Głównym celem zgromadzenia jest działalność misyjna.

                                               

Spór akomodacyjny

Pod koniec XVI wieku jezuici rozpoczęli działalność ewangelizacyjną w Chinach. Początkowo jako jedyni mieli prawo do prowadzenia tam misji. Stosowali oni akomodację – tłumaczyli Biblię, księgi liturgiczne, dostosowywali chrześcijaństwo do zwyczaj ...

                                               

Cuore Amico

Cuore Amico – nagroda przyznawana od 1991 wyróżniającym się misjonarzom katolickim przez stowarzyszenie "Cuore Amico Fraternità Onlus" z Brescii założone w 1980 przez księdza Mario Pasiniego. Potocznie nazywana jest Misyjnym Noblem.

                                               

Morogoro

Morogoro – miasto we wschodniej Tanzanii, u stóp gór Uluguru; ośrodek administracyjny regionu Morogoro. Około 315 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu spożywczego; przerobu sizalu; centrum handlowe regionu uprawy kawy; wyższa szkoła rolnicza; semi ...

                                               

Misjonarze Świętego Franciszka Salezego

Misjonarze Świętego Franciszka Salezego – męski zakon założony 24 października 1838 roku przez ojca Pierrea-Marie Mermiera pod patronatem świętego Franciszka Salezego w Annecy we Francji. Drugą patronką zgromadzenia jest Matka Współczucia. Fransa ...

                                               

Manitu

Manitu – w wierzeniach Indian z plemion algonkińskich tajemnicza siła przenikająca całą przyrodę; przejawami tej siły są konkretne zjawiska przyrody. Indianie z tych plemion nie wierzyli w boga osobowego ani w duchy uosabiające "dobro" lub "zło". ...

                                               

Kościół Chrześcijański "Miejsce Odnowienia”

Społeczność Chrześcijańska "Miejsce Odnowienia” – niezależny ewangelikalny kościół charyzmatyczny działający w Lublinie. Miejsce Odnowienia, choć utożsamia się duchowo z ewangelikalną rodziną wolnych kościołów protestanckich oraz tradycją i poboż ...

                                               

Chrześcijański Kościół Protestancki Batak

Chrześcijański Kościół Protestancki Batak – największy Kościół protestancki w Indonezji zrzeszający ok. 4 mln wiernych, głównie członków ludu Bataków zamieszkującego północną część Sumatry. Członek Światowej Federacji Luterańskiej od 1952. Kośció ...

                                               

Unia Zborów Bożych Argentyny

Unia Zborów Bożych Argentyny – chrześcijański wolny kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego działający w Argentynie, wchodzący w skład Światowej Wspólnoty Zborów Bożych. Zbory Boże w Ameryce Łacińskiej i na Kara ...

                                               

Niebiański Chór

Niebiański Chór jest fikcyjną Tradycją magów z gry fabularnej Mag: Wstąpienie. Magowie tej Tradycji wyznają gnostycki pogląd, że istnieje tylko jeden Bóg - Absolut. Chórzyści wierzą, że różne wyznania to tylko różne ścieżki wiodące do tego samego ...

                                               

Panowania

Panowania – rząd pośród chórów anielskich. Według chrześcijańskiej angelologii, w hierarchii anielskiej zajmuje miejsce czwarte, licząc od tronu Boga, a swoistym zadaniem aniołów z tego chóru jest realizowanie panowania Boga nad stworzeniami i ki ...

                                               

Potęgi

Potęgi – rząd pośród chórów anielskich. Według chrześcijańskiej angelologii, w hierarchii anielskiej zajmuje miejsce szóste, licząc od tronu Boga, a swoistym zadaniem aniołów z tego chóru jest władza wykonywania rozporządzeń Bożych i walka ze zły ...

                                               

Zwierzchności

Zwierzchności – rząd pośród chórów anielskich. Jeden z dwóch, obok Mocy, odnośnie których istnieje od wieków w chrześcijańskiej angelologii kontrowersja na temat jego miejsca w hierarchii anielskiej. Według jednych zajmuje on miejsce piąte, a wed ...

                                               

Doctor Mellifluus

Doctor Mellifluus – encyklika papieża Piusa XII opublikowana 24 maja 1953, w 800. rocznicę śmierci św. Bernarda z Clairvaux. Jej tytuł pochodzi od jej pierwszych słów, które w tłumaczeniu brzmią Doktor miodopłynny tym mianem określano Bernarda z ...

                                               

O naśladowaniu Chrystusa

O naśladowaniu Chrystusa – popularna książka-poradnik życia chrześcijańskiego, przypisywana Tomaszowi à Kempis, choć jej autorstwo nie jest ostatecznie ustalone. Spór o autora tekstu rozpoczął się w XV wieku, a bezpośrednią przyczyną są słowa zaw ...

                                               

Całun z Manoppello

Całun z Manoppello – relikwia chrześcijańska, która znajduje się w sanktuarium w miasteczku Manoppello we Włoszech. Na tkaninie uwieczniony jest wizerunek, uważany za twarz Jezusa Chrystusa.

                                               

Mariologia

Mariologia, dawniej teologia mariologiczna – dział teologii dogmatycznej, nauka o Maryi z Nazaretu, Matce Jezusa Chrystusa. Obejmuje takie zagadnienia jak: szczególne wybranie Maryi, jej świętość, poczęcie Syna z Ducha Świętego, obecność Maryi w ...

                                               

Kaplica

Kaplica – niewielka chrześcijańska budowla sakralna, wolnostojąca lub połączona z większym obiektem architektonicznym; wydzielone pomieszczenie z ołtarzem lub boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz.

                                               

Uczniowie Ducha Świętego

Uczniowie Ducha Świętego, Stowarzyszenie Panunistyczne, Kościół Panunistyczny w Rzeczpospolitej Polskiej – samodzielny związek wyznaniowy powstały w Polsce nie posiadający powiązań z innymi nurtami religijnymi. Zwierzchnikiem Kościoła jest Weroni ...

                                               

Sufizm

Sufizm – zbiorcze określenia dla różnorakich nurtów mistycznych w islamie. Pochodzi ono od słowa suf صوف, co jednak nie jest w żaden sposób potwierdzone, bowiem czerpiąc wzór z chrześcijańskich mnichów sufi ubierali się we włosiennice. Wzorem dla ...

                                               

Mercan Dede

Mercan Dede, znany również jako DJ Arkin Allen, jest tureckim kompozytorem, DJ-em i producentem. Gra również na klasycznych tureckich instrumentach – ney i bendir. Swój czas dzieli pomiędzy Turcją, Europą a Ameryką Północną. Jest twórcą World mus ...

                                               

910

Edyta Angielska – córka króla Anglii Edwarda Starszego, żona króla Niemiec i późniejszego cesarza Ottona I Wielkiego †946 św. Nil z Rossano, zwany św. Nilem Młodszym – święty katolicki i prawosławny, eremita †1004 Dongshan Shouchu – chiński mistr ...

                                               

Rafah (muhafaza)

Rafah – muhafaza Palestyny. Leży w południowej części Strefy Gazy. Od północnego wschodu sąsiaduje z Chan Junus, a od północnego zachodu ma dostęp do Morza Śródziemnego. Od południowego zachodu graniczy z egipską muhafazą Synaj Północny, a od poł ...

                                               

Zgryz (audycja)

ZGRYZ – autorska audycja Macieja Zembatego, nadawana raz w miesiącu w Programie Trzecim Polskiego Radia w latach 1976-1981 i co dwa tygodnie w latach 1986-1999 z krótką przerwą latem 1989 roku. Godzinną audycje wypełniały, obok słuchowisk Macieja ...

                                               

Mazhar-Fuat-Özkan

Mazhar-Fuat-Özkan, znany także jako MFÖ – turecki zespół muzyczny grający muzykę rockową i pop-rockową, który został założony przez Mazhara Alansona, Fuata Günera i Özkana Uğura.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →