ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 28
                                               

Mauro Icardi

Mauro Emanuel Icardi Rivero – argentyński piłkarz występujący na pozycji napastnika w francuskim klubie Paris Saint-Germain oraz w reprezentacji Argentyny.

                                               

Grigoriewcy

Grigoriewcy – grupa konserwatywnych duchownych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego działająca w latach 20. XX wieku, przeciwstawiająca się po śmierci patriarchy Tichona pełniącym obowiązki locum tenens metropolitom Piotrowi i Sergiuszowi. Po aresz ...

                                               

Sobór Opieki Matki Bożej w Woroneżu

Sobór Opieki Matki Bożej – prawosławny sobór w Woroneżu, w jurysdykcji eparchii woroneskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jeden z dwóch, obok soboru Zwiastowania, soborów katedralnych tejże eparchii.

                                               

Eparchia astańska

Eparchia astańska – jedna z eparchii wchodzących w skład Metropolitalnego Okręgu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Republice Kazachstanu, z siedzibą w Nur-Sułtanie. Jej ordynariuszem jest metropolita astański i kazachstański Aleksander, zaś fu ...

                                               

Sobór św. Jana Chrzciciela w Jekaterynburgu

Sobór św. Jana Chrzciciela – jeden z prawosławnych soborów w Jekaterynburgu. Wzniesiony w latach 1846–1860. Konkatedra eparchii jekaterynburskiej. W czasach sowieckich jedyna czynna prawosławna świątynia w mieście.

                                               

Milcjades (apologeta)

Milcjades – znany jedynie z imienia pisarz wczesnochrześcijański z pierwszej połowy II wieku, retor, jeden z pierwszych apologetów. Prawdopodobnie urodził się i tworzył w Azji Mniejszej, część badaczy uważa go za ucznia Justyna Męczennika. Choć b ...

                                               

Aryston z Pelli

Aryston z Pelli – znany jedynie z imienia pisarz wczesnochrześcijański z pierwszej połowy II wieku, jeden z pierwszych apologetów. Prawdopodobnie był Żydem nawróconym na chrześcijaństwo. Około 140 roku napisał Dialog między Jazonem a Papiskusem, ...

                                               

Pisma Ojców Kościoła

Pisma Ojców Kościoła – seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego ukazująca się w Poznaniu w latach 1924-1971 nakładem Wydawnictwa Uniwersyteckiego a następnie Księgarni św. Wojciecha. Jej redaktorem był bizantynolog Jan Sajdak. Seria miał ...

                                               

Chrześcijaństwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Chrześcijaństwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest religią mniejszościową w stosunku do dominującego islamu, który wyznaje aż 96% obywateli. Jednak według spisu z 2005 roku aż 78% mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie posiada oby ...

                                               

Protestantyzm na świecie

Artykuł przedstawia statystyki protestantyzmu według krajów świata, regionów i kontynentów. Uwzględniono niemalże wszystkie nurty protestantyzmu, które opierają się na podstawach religii chrześcijańskiej i akceptują pięć zasad protestantyzmu m.in ...

                                               

Chrześcijaństwo w Arabii Saudyjskiej

Część terenów współczesnej Arabii Saudyjskiej na przykład Nadżran była w przeszłości zamieszkiwana przez duże wspólnoty chrześcijańskie, między VII a X wiekiem, kiedy to dokonała się niemal całkowita islamizacja większości plemion arabskich. Niel ...

                                               

Keralczycy

Keralczycy, – grupa etniczna w południowo-zachodnich Indiach, w stanie Kerala, posługująca się drawidyjskim językiem malajalam. Poza Keralą duże grupy mieszkają także w innych częściach Indii, na Dalekim Wschodzie, w Europie i Ameryce Północnej. ...

                                               

Kościół Protestancki Algierii

Kościół Protestancki Algierii – denominacja protestancka powstała z połączenia zborów ewangelicko-reformowanych i metodystycznych. Jest największą wspólnotą protestancką w Algierii. Protestantyzm pojawił się w Algierii głównie za sprawą Francuzów ...

                                               

Ha-Gusz ha-Tanachi

Ha-Gusz ha-Tanachi – pierwsza izraelska chrześcijańsko-żydowska partia polityczna powstała w 2018 roku przed wyborami w kwietniu 2019 roku. Została założona przez Denisa Awiego Lipkina, mieszkańca osiedla Kedar.

                                               

Geografia Czadu

Geografia Czadu – dziedzina nauki zajmująca się badaniem Czadu pod względem geograficznym. Czad to państwo w środkowej Afryce, graniczące od północy z Libią, od wschodu z Sudanem, od południa z Republiką Środkowoafrykańską, od południowego zachod ...

                                               

Kościół ewangelicki w Kieżmarku

W drugiej połowie XIX w. kieżmarscy ewangelicy zdecydowali się na budowę nowego kościoła, bardziej reprezentacyjnego niż stary kościół "artykularny”. W 1870 r. delegacja parafii spotkała się z Teofilem Hansenem, Duńczykiem z pochodzenia, w tym cz ...

                                               

Burundi

Burundi, oficjalnie Republika Burundi – państwo śródlądowe położone w Afryce Wschodniej. Graniczy z Rwandą od północy, Tanzanią od wschodu i południa, oraz z Demokratyczną Republiką Kongo od zachodu. Burundi nie ma dostępu do morza, lecz większoś ...

                                               

WBBR (rozgłośnia Towarzystwa Strażnica)

Radio WBBR – pierwsza rozgłośnia radiowa należąca do Towarzystwa Strażnica. Znajdowała się w Rossville na Staten Island w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Od 1924 roku przez 33 lata stacja nadawała audycje o tematyce religijnej. Emitowan ...

                                               

Religia we Wrocławiu

Religia we Wrocławiu Obecność wielu grup religijnych jest rezultatem złożonej przeszłości miasta, w której Wrocław zamieszkiwały przeróżne narodowości. Wszystkie grupy pozostawiły po sobie nie tylko kulturę, ale także wiarę. Najwięcej wiernych ma ...

                                               

Apokalipsa św. Jana

Apokalipsa Świętego Jana – jedyna prorocza księga Nowego Testamentu, opisująca wizje dotyczące końca istnienia obecnego świata, dzieje wierzących w Jezusa Chrystusa i całej ludzkości oraz Sąd Ostateczny. Apokalipsa zawiera bardzo liczne odwołania ...

                                               

Asyryjczycy

Asyryjczycy, Asyro-chaldejczycy, − naród semicki zamieszkujący północny Irak, Iran, południową Turcję i Syrię. Asyryjczycy są uważani za jeden z rdzennych narodów na Bliskim Wschodzie. Za ich ojczyznę uważa się tereny położone wokół Tygrysu i Euf ...

                                               

Chrześcijanie św. Tomasza

Wspólnoty te uważają za swojego założyciela św. Tomasza. Apostoł ten miał prowadzić swoją misję w Indiach w latach 57–72, a następnie ponieść śmierć męczeńską i zostać pochowanym w Majlapur. Po nim chrystianizację Hindusów mieli kontynuować m.in. ...

                                               

Chrześcijaństwo w Iranie

Chrześcijaństwo w Iranie obecne jest od bardzo dawna, praktycznie od samych początków istnienia tej religii. Chrześcijaństwo, które dziś nie jest już tak popularną religią w Iranie jak niegdyś, zawsze poddane było tu dominacji innej wiary, kiedyś ...

                                               

Chrześcijaństwo w Iraku

Chrześcijaństwo w Iraku jest wyznawane przez 200 tys. mieszkańców. Liczba chrześcijan gwałtownie spadła po wprowadzeniu demokracji w Iraku w 2003 roku. W 2012 roku w Iraku żyło 110 000 protestantów, 110 000 katolików i 50 000 prawosławnych.

                                               

Mar Abraham

Mar Abraham zwany także Orahamem I z Kaszkar był jednym z legendarnych zwierzchników Kościoła Wschodu. Według tradycji pochodził z rodziny Jakuba, brata Pańskiego. Miał sprawować urząd biskupi między 159 a 171 rokiem. Mimo iż część uczonych, na p ...

                                               

Kościół chaldejski

Kościół chaldejski – jeden z katolickich Kościołów wschodnich, działający głównie na terenie historycznej Mezopotamii – dzisiejszego Iraku i wschodniej Syrii.

                                               

Sobór powszechny

Sobór powszechny, sobór ekumeniczny – spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności. Początkowo sobory były zwoływane przez cesarzy rzymskich. Ich postanowienia musiały by ...

                                               

Mar Bar Baszmin

Mar Bar Baszmin był następcą Mar Szachdosta na tronie biskupim Seleucji-Ktezyfonu. Urząd ten objął w 343 roku i pełnił go do 346 roku. Jego pontyfikat przypada na okres prześladowań chrześcijan w Persji, zapoczątkowanych przez szacha Szapura II. ...

                                               

Najmanowie

Najmanowie, zwani także Turkami Najmańskimi lub Mongołami Najmańskimi, to nazwa nadana plemieniu lub plemionom zamieszkującym część stepów Azji Środkowej. Pozostawali w zależności od Chanatu Kara Kitajów do 1177 roku. Wielu uczonych uważa ich za ...

                                               

Kaszkar (diecezja Kościoła Wschodu)

Diecezja Kaszkar lub Kaskar, była jedną z senioralnych diecezji Kościoła Wschodu, wchodziła w skład Prowincji Patriarszej. Jej istnienie jest potwierdzone w źródłach od IV do XII wieku, ale możliwe że ma starszą metrykę. Jest to tym bardziej praw ...

                                               

Duch Święty

Duch Święty – w religii chrześcijańskiej trzecia Osoba Trójcy Świętej, równa Ojcu i Synowi w bóstwie, majestacie, substancji i naturze. Nie jest bytem zrodzonym ani stworzonym. Pochodzenie Ducha Świętego interpretowane jest zależnie od tradycji c ...

                                               

Data narodzin Jezusa Chrystusa

Jedyne źródła, jakie pozwalają w przybliżeniu datować narodziny Jezusa, to dwie spośród ewangelii Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza i Łukasza, które podają nieliczne informacje na temat narodzin Jezusa. Pozostałe ewangelie nowotestamentowe ni ...

                                               

Kościół katolicki w Australii

Kościół katolicki w Australii – część powszechnego Kościoła katolickiego i zarazem największy pod względem liczby wiernych spośród wszystkich związków wyznaniowych obecnych w tym kraju. Podczas ostatniego spisu powszechnego, przeprowadzonego w 20 ...

                                               

Msza

Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji eucharystycznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy. Słowo msza jest ściśle związane z celebracją w tradycji łacińskiej i słowami diakona kończącymi liturgię Ite, missa est. W tr ...

                                               

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny, Kościół koptyjski – jeden z autokefalicznych przedchalcedońskich Kościołów wschodnich związany swoją działalnością głównie z Egiptem i skupiający rdzenną ludność tego kraju – Koptów. Historycznie głównym ośrodkiem ...

                                               

Chrześcijaństwo w Katarze

Chrześcijaństwo w Katarze jest religią mniejszości wyznawaną przez około 8.5% społeczeństwa, czyli około 120 000 ludzi. Chrześcijanami w Katarze są przede wszystkim przybysze z zewnątrz - Indusi, Filipińczycy, Europejczycy, Palestyńczycy, Egipcja ...

                                               

Melchicka archieparchia Aleksandrii

Archieparchia aleksandryjska, patriarchat Aleksandrii, terytorium patriarsze Egiptu i Sudanu – jednostka administracyjna Kościoła melchickiego z siedzibą w Kairze i patriarsza stolica tytularna z siedzibą w Aleksandrii.

                                               

Klasztor Świętego Antoniego

Klasztor Świętego Antoniego – męski klasztor koptyjski znajdujący w Egipcie, na Pustyni Arabskiej, 290 km na południe od Kairu. Jeden z najstarszych klasztorów chrześcijańskich na świecie, funkcjonujący z przerwami od IV w. w pobliżu miejsca, gdz ...

                                               

Kościół katolicki obrządku koptyjskiego

Kościół katolicki obrządku koptyjskiego wyodrębnił się z Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Po założeniu jak głosi tradycja – przez świętego Marka Apostoła Kościoła w Egipcie, wspólnota chrześcijańska rozwijała się pod rządem patriarchów Aleks ...

                                               

Klasztor Panny Marii

Klasztor Panny Marii – koptyjski klasztor pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, położony w El-Qusiya, w muhafazie Asjut w północnym Egipcie. Tradycja kościoła koptyjskiego utożsamia miejsce, w którym zlokalizowany jest klasztor, z jedną z lokal ...

                                               

Cerkiew Świętej Trójcy na Podwalu w Warszawie

Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy na Podwalu – najstarsza historyczna cerkiew prawosławna na terenie Warszawy, mieszcząca się w budynku przy ulicy Podwale 5. Obecnie cerkiew parafialna oraz centrum religijne Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskieg ...

                                               

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga i o pojednanie z Kościołem KKK 1440. W katolicyzmie i w prawosławiu polega na wyznaniu grzechów przez wiernego, zwa ...

                                               

Tarek Mitri

Tarek Mitri ukończył filozofię na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie, a następnie zdobył doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Paryskim. Jako naukowiec zajmuje się zawodowo problematyką relacji chrześcijańsko-islamskich oraz ich aspekt ...

                                               

Najla Tueni

Najla Tueni-Maktabi – libańska dziennikarka, lewicowa działaczka polityczna, związana z Sojuszem 14 Marca, córka Dżubrana Tueniego i Mirny Murr, wnuczka Michela Murra. W 2009 r. została wybrana jako najmłodsza deputowana libańskiego Zgromadzenia ...

                                               

Hyacinth Egbebo

Hyacinth Oroko Egbebo MSPN − nigeryjski duchowny katolicki Kościoła melchickiego, biskup, od 2009 wikariusz apostolski, a następnie biskup Bomadi.

                                               

Katedra Zwiastowania Matki Bożej w Jerozolimie

Katedra Zwiastowania Matki Bożej w Jerozolimie należy do greckokatolickiego Kościoła melchickiego. Odrębny Kościół melchicki powstał w Jerozolimie w 1724, kiedy część prawosławnych Greków, podlegających patriarsze Antiochii, odłączyła się i podpo ...

                                               

Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej

Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej – żeński prawosławny klasztor w Jerozolimie, w jurysdykcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji.

                                               

Sobór Trójcy Świętej w Jerozolimie

Sobór Trójcy Świętej – prawosławny sobór w Jerozolimie, należący do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W przeszłości była to główna cerkiew rosyjskiej misji w Jerozolimie.

                                               

Grota Pojmania Jezusa

Grota Pojmania Jezusa, zwana też Grotą Getsemani – kaplica katolicka w Jerozolimie na zboczu Góry Oliwnej, w Dolinie Cedronu. Przylega do kościoła Grobu Najśw. Maryi Panny, wchodzi w skład sanktuarium Getsemani. Od roku 1361 jej właścicielami są ...

                                               

Monaster Gornieński

Monaster Gornieński – prawosławny żeński klasztor w En Kerem, należący do rosyjskiej misji prawosławnej w Jerozolimie. Inicjatorem powstania klasztoru był archimandryta Antonin Kapustin, kierownik rosyjskiej misji prawosławnej. W celu założenia m ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →